Insinööri-lehti

Harri Hietalasta yhteistoiminta-asiamies

Valtioneuvosto nimitti tänään Harri Hietalan yhteistoiminta-asiamieheksi. Hietalan viisivuotinen virkakausi alkaa ensi vuoden alusta.

Yhteistoiminta-asiamiehen tehtävänä on edistää työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistoimintaa valvomalla yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Lisäksi yhteistoiminta-asiamies valvoo henkilöstörahastoja.

Yhteistoimintalain piirissä on noin 8 300 yritystä ja niissä 910 000 työntekijää. Henkilöstörahastoja on noin 60, joissa jäseniä lähes 120 000. Yhteistoiminta-asiamiehen toimiston asiakkaita ovat valvottavien lakien soveltamispiirissä olevat yritykset, työntekijät ja henkilöstöedustajat.