Insinööri-lehti

Hallitus perui pakkohaastattelujen ulkoistuksen

Maan hallitus aikoo järjestää työttömille määräaikaisia haastatteluja. Ne pidetään kuitenkin te-toimistoissa eikä yksityisissä yrityksissä, niin kuin hallitus suunnitteli vielä kuukautta aiemmin.

Juha Sipilän hallitus aikoo järjestää työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneille haastattelun kahden viikon työttömyyden jälkeen ja sen jälkeen kolmen kuukauden välein.

Määräaikaiset haastattelut järjestetään hallituksen lakiesityksen perusteella te-toimistoissa aiemmin suunniteltujen henkilöstöyritysten sijaan. Tätä varten hallitus palkkaa toimistoihin noin parisataa työntekijää lisää.

Te-toimistot saavat palkkaukseen kymmenen miljoonaa euroa. Yksityiset yritykset saavat silti noin seitsemän miljoonaa euroa työpaikkojen etsimiseen osalle työttömistä.

Suomen te-palveluissa on verrattain vähän väkeä lisärekrytointien jälkeenkin. Nykyään työntekijöitä on noin 2 200, kun esimerkiksi Ruotsissa työntekijöitä on 14 100.

Yrittäjyyteen kannustetaan

Hallituksen torstaina tekemässä lakiesityksessä on muitakin muutoksia työttömän asemaan. Työtön voi saada työttömyyskorvausta starttirahaksi, palkkatueksi ja liikkuvuusavustukseksi. Palkkatukea ja starttirahaa koskeva muutosesitys on voimassa vuoden 2018 loppuun. Liikkuvuusavustus on uusi tuki, joka yhdistää nykyisen matka-avustuksen ja muuttokustannusten korvauksen.

Työllistymistä helpotetaan esityksessä myös rekrytointikokeilulla, jossa työtä tekevä ei saisi aluksi työsopimusta. Työnantaja voisi kokeilla työnhakijan soveltuvuutta työtehtävään enintään kuukauden. Työnhakijan tulee olla vapaaehtoinen kokeiluun. Kokeilun säännökset olisivat voimassa vuosina 2017–2018.