Insinööri-lehti

Hallitus esittää muutosta työttömyysetuuden sovitteluun

Hallitus haluaa muuttaa sitä, miten palkanmaksun ajankohta vaikuttaa työttömyysetuuden maksamiseen. Muutoksen tarkoituksena on lisätä lyhytkestoisen työn vastaanottamista.

Ehdotuksessa ratkaisevaa olisi palkanmaksun ajankohta, kun nykyään ratkaisevaa on se, milloin palkka on ansaittu. Esitys vähentäisi viivästyksiä työttömyysetuuden saannissa.

Nykyisestä ansaintaperiaatteesta seuraa viive työttömyysturvan saannissa, jos palkka maksetaan myöhemmin kuin työntekokuukauden aikana. Viive voi aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, ja lopputuloksena voi olla, että keikkatyötä ei uskalleta ottaa vastaan tai
osa-aikatyötä ei uskalleta aloittaa.

Esityksen mukaan palkkatulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa silloin, kun palkka maksetaan. Jos esimerkiksi huhtikuussa tehdyn keikkatyön palkka maksettaisiin toukokuussa, palkka soviteltaisiin yhteen toukokuun työttömyysetuuden kanssa. Huhtikuun
työttömyysetuus voitaisiin maksaa täytenä, jos silloin ei ole muita sovittelussa huomioitavia tuloja. Muutos vähentäisi viivettä huhtikuun hakemuksen käsittelyssä.

Hallitus ei ehdota muita muutoksia soviteltuun työttömyysetuuteen. Ennallaan säilyisi vapaan palkan suojaosa, joka on 300 euroa kuukaudessa. Laskukaava, jolla soviteltu etuus määritellään ei muuttuisi. Pääsääntö on, että kokonaan työttömän työttömyysetuus vähenee joka kuukausi 50 prosenttia suojaosan ylittävästä palkasta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle eilen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan huhtikuun alussa.