Insinööri-lehti

Hallitus esittää kannusteita yrittäjyyteen ja liikkuvuuteen

Maan hallitus esittää eduskunnalle työttömyysturvalain muuttamista siten, että työtön voisi aloittaa yritystoiminnan ja saada työttömyysetuutta neljältä kuukaudelta yritystoiminnan estämättä.

– Työttömyysturvajärjestelmän pitää tukea työttömän mahdollisuuksia työllistyä joko työsuhteessa tai yrittäjänä, työministeri Jari Lindström sanoo.

Nykyisin päätoiminen, yli kaksi viikkoa kestävä työttömänä aloitettu yritystoiminta estää työttömyysetuuden saamisen. Jos työtön saa yritystoiminnasta tuloa, se otettaisiin esityksen mukaan huomioon maksettavan työttömyysetuuden määrässä.

Hallituksen esitys laajentaisi myös liikkuvuusavustuksen soveltamisalaa. Työttömien alueellista liikkuvuutta tuettaisiin maksamalla liikkuvuusavustusta myös osa-aikatyöhön, jonka työaika on keskimäärin alle 18 tuntia viikossa.

Liikkuvuusavustusta voitaisiin muiden edellytysten täyttyessä maksaa, jos työn aloittaminen edellyttää osallistumista työhön liittyvään koulutukseen. Liikkuvuusavustusta voitaisiin maksaa korotettuna huoltovelvollisuuden ja erityisen pitkien työmatkojen perusteella.

– Tavoitteena on lisätä ihmisten liikkuvuutta työpaikan saamiseksi ja parantaa siten samalla yritysten työvoiman saatavuutta, ministeri Lindström summaa.

Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallitus esittää, että laki tulisi voimaan ensi vuoden alusta.