Insinööri-lehti

Euroopan kansalaisten teemavuosi menossa

Vuosi 2013 on Euroopan kansalaisten teemavuosi, joka nostaa esiin kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia. Akavalaisille tärkeitä aiheita ovat vapaa liikkuvuus Euroopassa sekä työelämän perusoikeuksien edistäminen ja turvaaminen.

– Taloudellisten vapauksien ja sosiaalisten oikeuksien suhde on pitkään aiheuttanut EU:ssa päänvaivaa. Talouden pitää toimia reilun pelin säännöillä. Kilpailu ei saa johtaa työehtojen polkemiseen, asiantuntija Jenni Karjalainen Akavasta muistuttaa.

Karjalaisen mielestä palkansaaja- ja työantajajärjestöillä on tärkeä asema toimivassa edustuksellisessa demokratiassa. Kansalaiset voivat Suomessa vaikuttaa vaalikausien välissäkin valitsemalla itselleen sopivan ammattiliiton. Liiton jäsenyys tarjoaa työ- ja virkaehtosopimukset, luottamusmiesverkoston ja oikeus- ja urapalveluja.

Akava on mukana rakentamassa työelämän suojaverkkoa: työelämän lainsäädäntöä, työttömyys- ja sosiaaliturvaa sekä eläkejärjestelmää. Jäsenet voivat oman liittonsa kautta vaikuttaa koko yhteiskuntaan.

– Kolmikanta on työntekijän etu, Karjalainen kiteyttää.

Teemavuonna tiedotetaan kansalaisille osallistumista edistävistä välineistä, kuten Europe Direct -palvelu, Sinun Eurooppasi -neuvonta, SOLVIT-verkosto, eurooppalainen kansalaisaloite ja vetoomusmahdollisuus Euroopan parlamenttiin.

Teemavuoden 2013 kansallisena koordinaattorina toimii Eurooppalainen Suomi ry.