Insinööri-lehti

Euroopan investointirahasto laajentaa uusille aloille

Euroopan parlamentti hyväksyi tänään asetuksen, jolla laajennetaan ja vahvistetaan Euroopan strategisten investointien ESIR-rahastoa. Rahaston toiminta-aikaa jatkettiin vuoden 2020 loppuun, ja investointitavoite korotettiin 315 miljardista eurosta vähintään 500 miljardiin euroon.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaavan Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen pitää investointiohjelmaa hyödyllisenä kaikkialla Euroopassa. Investointiohjelma on tuonut Eurooppaan 300 000 työpaikkaa.

Laajennuksen ja jatkon lisäksi rahaston toimintaan tehdään muutamia parannuksia. Investointivaatimukset määritellään ja päätökset perustellaan entistä avoimemmin.

Vähintään 40 prosentissa ESIR-rahaston infrastruktuuri- ja innovaatiohankkeista pyritään edistämään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen mukaisesti. Investointeja suunnataan myös uusille aloille: kestävään maa- ja metsätalouteen, kalastukseen ja vesiviljelyyn.

Investoinnit ovat rahaston mukaan EU:ssa asteittain kasvussa. Ne eivät kuitenkaan vieläkään yllä finanssikriisiä edeltäneelle tasolle. Juuri tätä vajetta paikataan ESIR-rahastolla.

EIP:n arvion mukaan ESIR on vuoteen 2020 mennessä auttanut luomaan 700 000 työpaikkaa ja lisännyt EU:n bruttokansantuotetta 0,7 prosenttia. ESIR investoi hankkeita, joihin tulee rahoitusta myös yksityiseltä puolelta. Siten 500 miljardista eurosta vain osa tulee ESIR-rahaston puolelta.