Insinööri-lehti

EU tukee ohjelmistoalan irtisanottujen työllistymistä

Euroopan globalisaatiorahasto (EGR) tukee ohjelmistoalan irtisanottujen työllistymistä Suomessa 2,6 miljoonalla eurolla. Euroopan parlamentti teki tänään lopullisen päätöksen EU-tuesta. Lisäksi Suomi rahoittaa irtisanottujen työllistymistä 1,8 miljoonalla eurolla.

EGR-tuessa EU:n rahoitusosuus on 60 prosenttia ja kansallinen osuus 40 prosenttia. Rahastosta myönnetään tukea aktiivisen työvoimapolitiikan toimiin, kuten erilaisiin valmennuksiin, koulutuksiin, liikkuvuuden edistämiseen, palkkatukeen ja starttirahaan.

Nyt myönnetty EU-tuki koskettaa erityisesti Uudellamaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla 1200 henkilöä, joiden työt ovat loppuneet syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana.

Suomi lähettää alkuvuodesta 2016 Euroopan komissioon uuden EGR-hakemuksen, joka koskee Microsoftin viime kesänä ilmoittamia irtisanomisia. Hakemuksen kohderyhmänä on noin 1800 henkilöä, joiden työt loppuvat Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Hakemus on kokoluokaltaan nyt myönnettyä ohjelmistoalan tukea suurempi.

Näiden kahden hakemuksen myötä irtisanottujen tukemiseen suunnataan lähivuosina yhteensä yli 10 miljoonaa euroa, kun kansalliset osuudet lasketaan mukaan.