Insinööri-lehti

EU alkaa toteuttaa sosiaalista pilaria

Eurooppa-neuvosto totesi vuoden viimeisessä kokouksessaan, että viime keväänä julistettu sosiaalinen pilari tulee panna täytäntöön.

Sosiaalinen pilari koostuu paristakymmenestä sosiaalisesta oikeudesta, jotka kuuluvat jokaiselle unionin kansalaiselle. Tällä hetkellä on meneillään tai tulossa useita sosiaaliseen pilariin liittyviä hankkeita, kuten lähetettyjen työntekijöiden aseman parantaminen, epätyypillisissä työsuhteissa
työskentelevien sosiaaliturvan vahvistaminen sekä työsuhteen ehtojen kirjallista ilmoittamista koskeva uudistus.

Euroopan ay-keskusjärjestö ETUC on vaatinut sosiaaliselle ulottuvuudelle selvää toimintaohjelmaa kuluvan vuoden ajan. Se vaatii toteutukseen lainsäädäntöä, muita käytäntöjä ja riittävästi varoja. Näin voidaan kannustaa jäsenmaita huomioimaan sosiaali- ja työpoliittiset seikat, kun ne
mukauttavat omia budjettejaan ja talouspolitiikkojaan EU-tason tavoitteisiin.

Palkansaajien edunvalvontatoimisto Finunionsin mukaan suomalaisilla on sosiaalisissa asioissa kansallisia tarpeita. EU:n komissio on uudistamassa sinisen kortin järjestelmää, jolla korkeasti koulutettu henkilö voi tulla töihin EU-maahan. Suomen ay-liike haluaa säilyttää oman hyvänä pidetyn mallinsa EU-mallin rinnalla. Vaikka liike kannattaa työvoiman liikkuvuuden edistämistä, työsuhteen ehtojen noudattaminen työskentelymaassa on varmistettava.

Lisäksi asiantuntijoille ja kasvuyrittäjille on tällä hetkellä Suomessa tekeillä oma kansallinen lupajärjestelmä, joka vastaa erityisosaajien maahantulon tarpeisiin. Myös maahanmuutto- ja työmarkkinatilanteiden erilaisuus eri EU-maissa vaatii kansallisten järjestelmien säilyttämistä
edelleen.