Insinööri-lehti

Eri-ikäisten työntekijöiden vahvuudet kannattaa hyödyntää

Tänään käynnistyy kaksivuotinen Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja, jonka tarkoituksena on edistää Euroopan laajuisesti työterveyttä ja työturvallisuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tiedotteessaan, että kampanjassa kiinnitetään erityistä huomiota eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksiin ja tarpeisiin. Teema on hyvin ajankohtainen, sillä työurien odotetaan pitenevän ja kaikenikäisten työntekijöiden hyvinvointi on sekä työntekijän, työnantajan että yhteiskunnan etu.

Erilaisten ja eri-ikäisten työntekijöiden vahvuuksien hyödyntäminen lisää työhyvinvointia sekä työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjassa jaetaan hyviä käytäntöjä moninaisuuden arvostamiseen ja johtamiseen.

Kampanjassa tuodaan esille konkreettisia keinoja, malleja ja työkaluja, joilla työhyvinvointia voidaan lisätä työpaikoilla elämän eri vaiheet huomioiden. Kun erilaiset työntekijät otetaan huomioon, tuetaan kannustavuuden ja myönteisyyden kulttuuria sekä lisätään työkykyä.