Insinööri-lehti

Energian kokonaiskulutus kasvoi 10 prosenttia

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,46 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2010, mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Sähköä käytettiin 8 prosenttia edellisvuotta enemmän, 87,7 terawattituntia (TWh).

Uusiutuvien energialähteiden käyttö kasvoi 16 prosenttia ja fossiilisten polttoaineiden käyttö 11 prosenttia. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt olivat 59,6 miljoonaa hiilidioksiditonnia ja ne kasvoivat 15 prosenttia vuodesta 2009.

Lisätietoja www.tilastokeskus.fi