Insinööri-lehti

Elokuun työttömyysaste yli seitsemän prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tämän vuoden elokuussa 199 000, mikä oli 22 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä miehiä oli 104 000 ja naisia 96 000 henkeä. Työttömyysaste oli 7,3 prosenttia, joka oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuotta aiemmin.

Työllisiä oli lähes saman verran kuin edellisvuoden elokuussa. Työllisiä oli tämän vuoden elokuussa 2 526 000, mikä oli 3 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajien määrä väheni, mutta yrittäjien määrä kasvoi viime vuoden elokuuhun verrattuna. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 70 prosenttia.

Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,2 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli kahdeksan prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömyysaste oli elokuussa 13,5 prosenttia, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,5 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2012 lopussa kaikkiaan 246 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 11 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys väheni edellisen vuoden elokuusta vain Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella. Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita henkilökohtaisesti lomautettuja oli 10 000, mikä oli 2 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 32 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 2 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 42 000 uutta avointa työpaikkaa eli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.