Insinööri-lehti

Elokuun työttömyysaste 7,1 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2013 elokuussa 40 000 vähemmän ja työvoiman ulkopuolella olevia 60 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.

Heikko työmarkkinatilanne ei kannusta aktiiviseen työnhakuun. Tämä näkyy myös työvoiman ulkopuolella olevien määrän kasvuna. Työttömiä oli vuoden 2013 elokuussa 191 000, mikä oli 9 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 7,1 prosenttia, kun se edellisvuoden elokuussa oli 7,3 prosenttia.

Työllisiä oli vuoden 2013 elokuussa 2 486 000, mikä oli 40 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Sekä työllisten miesten että naisten määrä väheni. Työllisten määrä väheni selvästi yksityisellä sektorilla mutta kasvoi julkisella sektorilla edellisvuoden elokuuhun verrattuna.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 69,4 prosenttia, mikä oli 0,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 68,5 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli elokuussa yhteensä 656 000. Heistä työllisiä oli 287 000 ja työttömiä 45 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli elokuussa 13,6 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli 1 411 000 vuoden 2013 elokuussa eli 60 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 116 000.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli elokuun 2013 lopussa kaikkiaan 290 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 44 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa.

Työttömyys lisääntyi edellisen vuoden elokuusta kaikkien ELY-keskusten alueella; eniten Uudellamaalla (26 %), Pirkanmaalla (23 %) sekä Kainuussa (23 %). Elokuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 16 000, mikä oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli elokuun lopussa yhteensä 102 000 henkilöä, mikä oli 1 000 enemmän kuin edellisen vuoden elokuussa. Palveluiden piirissä oli 3,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 39 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 7 000 suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin elokuussa 36 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 vähemmän kuin edellisen vuoden elokuussa.