Insinööri-lehti

Elämyksellistä liikuntaa loppuelämää varten

Lisää miehiä, etenkin nuoria miehiä, ylipainoisia ja liikuntaa vähän harrastavia. Tällaisia hakijoita kaipaa Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT Ensimmäinen askel -hyvinvointijaksoille.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES toteutti muun muassa palkansaajalomajärjestöjen kanssa kehittämishankkeen. Viime vuonna alkanut kuntoremonttitoiminnan pilottiprojekti on saatu päätökseen. Hankkeessa oli mukana kuusi kuntoremontteja järjestävää kohdetta. Näissä järjestettiin 18 perus- ja seurantajaksoa, joissa oli mukana yli 200 osallistujaa. Hakijoita oli vajaa 1 400.
 
Kohderyhmänä olivat alle 50-vuotiaat ylipainoiset ja vähän liikkuvat. Alle viisikymppisiä toivotaan, sillä heillä on paljon työvuosia edessä. Myös miehiä halutaan enemmän mukaan. Yli 55-vuotiaat, hyväkuntoiset naiset hakeutuvat muita useammin kuntoremontteihin.

– Tarkoitus on tarjota elämyksellistä liikuntaa muun muassa luontoa hyödyntäen, sanoo hankkeen projektipäällikkö Kaisa Koivuniemi LIKESistä.

– Jaksojen toivotaan synnyttävän oivalluksia liikkumisen sisällyttämisestä osaksi arkielämää, hän jatkaa.

Rohkaisevia tuloksia

Pilottijaksoihin osallistuneista enemmistö oli keski- tai korkea-asteen koulutuksen saaneita naisia, mutta myös kaikkiin miesryhmiin saatiin riittävästi osallistujia. Osallistujien terveydentilassa ja terveyskäyttäytymisessä tapahtui myönteistä kehitystä lähtötilanteeseen verrattuna.

Osallistujat kokivat muun muassa fyysisen kuntonsa ja työkykynsä paremmiksi, hyvä ja riittävästi nukkuminen lisääntyi sekä työpäivän jälkeinen uupumus väheni.

Kehittämishankkeen tuloksena kuntoremonttitoimintaa on uudistettu. Ensimmäinen askel aikuisille – hyvinvointijaksot käynnistyivät viime kesänä. Seuraavan kolmen vuoden aikana niitä järjestetään 30 kohteessa eri puolilla Suomea.

Hae hyvinvointijaksolle www.pht.fi