Insinööri-lehti

Digitaalisuus painottuu Tekesin uusissa ohjelmissa

Tekes käynnistää syksyn aikana kolme uutta ohjelmaa, joissa tietotekniikalla ja digitaalisuudella on keskeinen rooli. Ohjelmat suuntautuvat teollisen internetin, 5G-teknologioiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin digitaalisten sovellusten alueelle.

Tekesin strateginen ohjelmapäällikkö Marko Heikkinen kertoo, että teollisen internetin ja Terveyttä biteistä -ohjelmien painopiste on soveltamisessa ja pilotoinnissa. 5thGear-ohjelma tähtää uuden sukupolven langattoman tietoliikenteen haasteiden ratkomiseen ja sitä kautta uuden liiketoiminnan syntymiseen.  Teollinen internet- ja 5thGear-ohjelmien kesto on viisi vuotta ja Terveyttä biteistä -ohjelman suunniteltu kesto on neljä vuotta.

Heikkisen mukaan teollisen internetin ohjelmaan haetaan projekteja, joissa kehitetään digitaalisuuden avulla uusia kansainväliseen kasvuun tähtääviä liiketoimintamalleja, palveluja ja palvelukonsepteja. Ohjelmiin kuuluvat myös digitaalisen liiketoiminnan edellyttämien uusien teknologisten ratkaisujen kehittäminen ja niihin liittyvä tutkimus.

Suomi digitalisaation innovaatiojohtajaksi

Tekesin asiantuntija Mika Klemettisen mukaan 5thGear-ohjelma pyrkii nostamaan Suomen digitalisaation innovaatiojohtajaksi sekä kansainvälisten investointien kärkikohteeksi. Ohjelman tavoitteena on kehittää erilaisiin tarpeisiin mukautuvia energiatehokkaita ratkaisuja, jotka tarjoavat nopeampia, turvallisempia ja luotettavampia yhteyksiä niin kuluttajille kuin mahdollistavia teknologioita hyödyntäville yrityksille.

– 5thGear-tutkimusaiheet tukevat ohjelman tavoitteita ja keskittyvät tavoitteisiin liittyvien yleisten aihepiirien lisäksi myös esimerkiksi millimetriaaltoteknologioihin, ohjelmistopohjaisiin verkkoihin ja heterogeenisten verkkoratkaisujen hallintaan, Klemettinen kertoo.

Ohjelmat käynnistyvät loppuvuodesta

Tekesin ohjelmat ovat avoimia kaikenkokoisille yrityksille, jotka haluavat kasvaa ja kehittyä digitaalisten ratkaisujen soveltajina tai kehittäjinä. Yritykset voivat saada ohjelmista rahoitusta tuotekehitykseen, kansainvälistymisen suunnitteluun, nopeisiin kokeiluihin ja pilotointiin sekä organisaation kehittämiseen. Lisäksi ohjelmat verkottavat yrityksiä kotimaassa ja kansainvälisesti. Uusien ohjelmien on myös tarkoitus linkittyä jo olemassa oleviin projekteihin.

Jokainen käynnistyvä ohjelma on suuruudeltaan noin 100 miljoonaa euroa, josta Tekesin osuus on noin puolet. Tekes rahoittaa osan yritysten kehityshankkeiden kuluista ja jakaa uuden innovaation kehittämiseen liittyvää riskiä.

Tekesin uusien ohjelmien käynnistyspäätökset tehdään lokakuun lopulla, joten ensimmäiset ohjelmatoimet alkavat vielä tämän vuoden puolella.

– Täyteen vauhtiin päästään vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä, Heikkinen arvioi.

Rahoitushakujen osalta Tekes on ottanut lentävän lähdön, sillä 16.10.2014 asti avoinna oleva haku digitaaliseen liiketoiminnan kehittämiseen liittyy vahvasti kolmen uuden ohjelman aihepiiriin. Digitaalisen liiketoiminnan hausta rahoitettavia projekteja voidaan liittää käynnistymässä oleviin ohjelmiin.

Lisätietoja Tekesin ohjelmista: http://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat-ja-verkostot/ ja digitaalisen liiketoiminnan rahoitushausta: www.tekes.fi/digitaalisuus