Insinööri-lehti

Budjettiesitys kannustaa töihin

Maan hallitus esittää ensi vuoden budjettiin toimia, jotka helpottavat töiden saantia.

Työllisyyttä kasvatetaan parantamalla työvoiman osaamista. Työtön saa opiskella työttömyysetuudella ilman te-toimiston harkintaa, kun opinnot kestävät enintään puoli vuotta.

Muuntokoulutuksen kokeilu muuttuu pysyväksi. Korkeakoulutettu työtön voi suorittaa työvoimakoulutuksena uuteen korkeakoulututkintoon johtavia opintoja.

Nuorison työllisyyttä parannetaan tehostamalla palkkatuen käyttöä.

Työelämässä oleviin vaikuttaa muun muassa perhevapaiden uudistus. Ensi vuonna alkavan uudistuksen on määrä jakaa perhevapaita entistä tasaisemmin ja parantaa palkkatasa-arvoa.

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan kohdistetaan uusi viiden miljoonan euron määräraha.

Hallitus tavoittelee valtion velkaantumisen pysähtymistä vuoteen 2021 mennessä. Tänä vuonna velkaa otetaan vielä 5,4 miljardia euroa, kun ensi vuonna velkaantuminen taitetaan kolmeen miljardiin euroon.

Ansiotulojen verotus ei kasva missään tuloluokassa. Tarvittavat lisävarat kerätään kiristämällä välillistä verotusta, kuten alkoholi- ja päästöihin liittyviä veroja. Kokonaisveroaste säilyy nykyisellään.