Insinööri-lehti

Avoimia työpaikkoja lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten

Avoimia työpaikkoja oli Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 43 900, kun vuotta aiemmin määrä oli 46 000.

Avoimista työpaikoista 33 100 eli 75 prosenttia oli yksityisten yritysten tarjoamia, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli 70 prosenttia. Avoimet työpaikat lisääntyivät Helsinki-Uudenmaan suuralueella ja vähenivät etenkin Länsi-Suomen suuralueella.

Toimipaikan toimialan mukaan tarkasteltuna avointen työpaikkojen määrä nousi vuoden takaiseen verrattuna etenkin toimialaryhmässä kauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja ravitsemustoiminta. Työpaikat vähenivät eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä 25 prosenttia kaikista avoimista työpaikoista oli työnantajan oman arvion mukaan vaikeasti täytettäviä, kuten edellisenkin vuoden vastaavana ajankohtana.

Kaikista avoimista työpaikoista osa-aikaisia oli 19 prosenttia, joka on kolme prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden takaisella neljänneksellä. Määräaikaisten paikkojen osuus avoimista työpaikoista oli 55 prosenttia, joka oli niin ikään lähellä vuoden takaista tasoa. Määräaikaisia avoimia työpaikkoja, joihin haettiin etenkin kesätyöntekijöitä, oli paljon esimerkiksi teollisuuden ja kaupan toimipaikoissa.