Insinööri-lehti

Automaatio lisää työpaikkoja

Suurin osa yrityksistä aikoo pitää henkilöstömääränsä entisellään tai lisää sitä automaation vuoksi, selviää Manpower Groupin kansainvälisestä tutkimuksesta.

Enemmistö eli 86 prosenttia työnantajista aikoo automaation vuoksi pitää henkilöstömäärän samana tai lisätä sitä seuraavan kahden vuoden aikana. Työntekijämäärän uskotaan kasvavan eniten it-toiminnoissa ja asiakaspalvelussa. Työntekijämäärä puolestaan vähenee hallinnossa ja tukitoiminnoissa.

Yli puolet kyselyyn osallistuneista yrityksistä uskoo kirjallisten ja suullisten viestintätaitojen olevan arvokkain pehmeä taito. Seuraavina tulevat yhteistyö- ja ongelmanratkaisukyky.

– Ihmisten kannalta tämä on hyvä uutinen erityisesti silloin, kun heiltä löytyy oikeaa osaamista, jolla voi täydentää teknologiaa eikä kilpailla sen kanssa, sanoo Manpower Group Suomen toimitusjohtaja Matti Kariola.

Manpower Group teetti maailmanlaajuisen Osaamisen vallankumous 2.0 -tutkimuksen lokakuussa 2017. Siihen osallistui noin 20 000 työnantajaa 42 maasta ja kuudelta toimialalla. Suomi oli tutkimuksessa mukana.