Insinööri-lehti

Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia parannetaan

Korkeakoulujen rahoitusmallien uudistamista pohtinut työryhmä on tänään luovuttanut ehdotuksensa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen rahoitusmalleiksi opetusministerille. Rahoitusmalli moninkertaistaisi jatkuvan oppimisen osuuden.

Rahoitusmalli ohjaa ammattikorkeakouluja tuottamaan tutkintoja, mutta samalla se ohjaa kasvattamaan jatkuvan oppimisen muotoja, kuten avointa korkeakoulutusta tai lyhyitä moduulikokonaisuuksia.

– On hyvä, että osaamistaan täydentäviä jo tutkinnon omaavia ohjataan lyhyempien koulutuskokonaisuuksien pariin tutkintokoulutuksen sijaan. Tämä myös vapauttaa korkeakoulujen tutkintokoulutuksesta resursseja jatkuvan oppimisen toteuttamiseen, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Mikko Valtonen.

Tutkintomittariin sisällytettiin alakertoimia, joilla huomioidaan eri koulutusohjelmien kustannusten eroja. Tekniikan alalla kouluttamiseen tuo lisäkustannuksia esimerkiksi erilaisten laitteiden ja laboratorioiden käyttö. Lisäksi rahoitusmalli palkitsee korkeakouluja tavoiteajassa valmistuvista, mikä ohjaa korkeakouluja panostamaan esimerkiksi opintojen ohjaukseen.

Esityksessä on kiinnitetty huomiota valmistuvien työllistymisen lisäksi siihen, minkälaisiin työtehtäviin opiskelijat sijoittuvat.

– On tärkeää, että valmistuessaan opiskelija työllistyy koulutustaan vastaaviin työelämän tehtäviin, sanoo Insinööriliiton erityisasiantuntija Katri Manninen.

Insinööriliitto on tyytyväinen strategisen rahoituksen kasvuun ja siihen, että korkeakouluja palkitaan oman strategiansa toteuttamisesta. Tämä edesauttaa korkeakoulujen profiloitumista.

Rahoitusmallien uudistaminen on herättänyt vilkasta keskustelua. Viimeisimpänä korkeakoulujen henkilöstöjärjestöt asettuivat vastustamaan uudistusta nyt esitetyssä muodossa.

– Rahoitusmalleilla on tarkoitus ohjata korkeakouluja tekemään yhteiskunnan ja kokonaisuuden kannalta toivottavia asioita. Jos korkeakoulutus kustannetaan pääsääntöisesti yhteiskunnan rahoilla, on luonnollista, että toimintaa myös ohjataan yhteiskunnan näkökulmasta, Valtonen sanoo.

Uudistus on osa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 toimeenpanoa ja tähtää vision tavoitteiden saavuttamiseen. Rahoitusmallin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta.