Insinööri-lehti

Ammattikorkeakouluista valmistui 22 000 oppilasta

Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakouluissa suoritettiin 21 900 tutkintoa vuonna 2010. Määrä on neljä prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna.

Eniten tutkintoja suoritettiin sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla sekä tekniikan ja liikenteen alalla. Naisten osuus tutkinnoista oli 63 prosenttia.

Todistuksen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta sai 1 253 henkilöä, joista naisten osuus oli 64 prosenttia.