Insinööri-lehti

Ammattikorkeakouluille 5 miljoonaa tki-toimintaan

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt ammattikorkeakouluille viiden miljoonan euron valtionavustukset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Avustus on kuitenkin pieni verrattuna leikkauksiin.

Avustusta myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa. Hallitus päätti budjettiriihessä varata myös vuodelle 2019 vastaavaan rahoituksen.

Suurimmat avustukset myönnettiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle, joka saa miljoona euroa, ja Hämeen ammattikorkeakoululle, joka saa 900 000 euroa. Molemmat ammattikorkeakoulut esittivät kehityskohteeksi biotalouden tki-toimintaa.

Päätökset perustuvat ulkopuoliseen paneelin tekemään arviointiin. Ministeriö myönsi rahoituksen seitsemään parhaaksi arvioituun ehdotukseen.

Insinööriliiton puheenjohtaja Samu Salo arvosteli elokuussa budjettiriihen tuloksia, jossa päätettiin valtion tki-panostuksista. Uusi viiden miljoonan euron rahoitus on pieni verrattuna siihen, että ammattikorkeakoulujen rahoitusta on pienennetty 20 prosenttia eli noin 200 miljoonaa euroa vuodesta 2012.