Insinööri-lehti

Alan valinta vaikuttaa korkeasti koulutettujen työllistymiseen

Koulutusvalinnoilla on merkitystä korkeakoulutettujen sijoittumisessa työmarkkinoille, mutta korkeakaan koulutus ei enää suojaa pitkittyneeltä tai toistuvalta työttömyydeltä. Tiedot käyvät ilmi työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisemasta Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski -tutkimuksesta.

Korkeakoulutetuista paras työllisyystilanne on perinteisesti ollut tutkijakoulutuksen suorittaneilla, mutta heidän keskuudessaan työttömyys on kasvanut ja pitkittynyt viime vuosina. Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneilla työllisyysnäkymät ovat puolestaan muuttuneet finanssikriisin jälkeen epävarmemmiksi kuin muilla korkeakoulutetuilla.

Terveys- ja sosiaaliala on noussut vuosituhannen vaihteesta yhdeksi suurimmista koulutusaloista. Tällä alalla on myös kaikkien korkein työllisten osuus, joka on edelleen kasvanut erityisesti alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskuudessa. Työllisyys on ollut hyvä myös tekniikan ja kasvatustieteen aloilla.

Heikoiten työllistyvät humanistisilta ja luonnontieteellisiltä aloilta valmistuneet. Humanistien työllisyys on kuitenkin parantunut viime vuosina, kun se on taas laskenut luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla.

Tekniikan alan korkeakoulutetuilla työttömyys pitkittyy

Vajaa kolmannes korkeakoulutetuista on ollut ainoastaan kerran työttömänä tai lomautettuna vuoden 2009 jälkeen. Työttömyyden toistuminen näyttää yleistyneen korkeakoulutetuilla vuoden 2011 jälkeen.

Humanistiselta alalta, terveys – ja sosiaalialalta sekä palvelualalta valmistuneet kokevat usein toistuvaa, mutta lyhytkestoista työttömyyttä. Terveys- ja sosiaalialalta siirrytään kuitenkin parhaiten takaisin työelämään. Tekniikan alan korkeakoulutetuilla uudelleentyöllistyminen sen sijaan on hankaa ja heillä usein työttömyys pitkittyy.

Työvoimapalveluihin osallistumisessa ja niiden merkityksestä uudelleen työllistymisessä on eroja koulutustasojen ja -alojen välillä. Työvoimapalveluiden tulisi tukea paremmin myös korkeasti koulutettuja.

Korkeasti koulutettujen työmarkkinapolut – työllisyys, työttömyys ja syrjäytymisriski -tutkimuksen toteutti Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tutkimus tarkastelee korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaa ja siinä vuosituhannen jälkeen tapahtuneita muutoksia.