Insinööri-lehti

Akavan Fjäder ehdottaa bisnesenkeleille verovähennysoikeutta

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder on huolissaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) rahoituksen vähentymisestä. Erityisesti yritysten TKI-rahoitus on jäänyt huippuvuosia alhaisemmaksi.

-Tilanne on uhka työllisyydelle ja talouskasvulle. Viime vuosina jopa puolet työpaikoista on syntynyt yrityksiin, joissa on paljon innovaatiotoimintaa.

Fjäderin mukaan Suomeen pitäisi saada nykyistä toimivammat pääomasijoitusmarkkinat. Fjäder ehdottaa bisnesenkeleiden pääomasijoituksille verovähennystä, joka voitaisiin toteuttaa esimerkiksi niin, että sijoitettu summa olisi pääomatulosta osittain vähennyskelpoinen ja luovutusvoitto olisi verovapaa, jos saatu voitto sijoitetaan 12 kuukauden aikana uudelleen.

Toinen keino voisi olla tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan kannustava verovähennys, joka olisi veronhyvitys yhteisöverosta.

– Verovähennys tukisi osaamisintensiivisten yritysten toimintaa, sillä se antaa mahdollisuuden sijoittaa aiempaa suuremman osan tuotoista kasvun tukemiseen, Fjäder huomauttaa.

Fjäder perää hallitukselta erillistä pääomasijoitusohjelmaa, jolla kiihdytettäisiin kasvuyritystoimintaa ja luotaisiin väyliä myös kansainväliselle rahoitukselle. Siihen voisi kuulua 3–5 sijoitusrahastoa.

Myös yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen pitää edistää yrittäjyyttä ja uusien yritysten syntymistä, sillä ne ovat hyviä kasvualustoja yrittäjyydelle ja tärkeitä yrittäjien kouluttajia.