Insinööri-lehti

Akava: Yksityinen työnvälitys kannattaa

Akava on tyytyväinen odotetun hyviin tuloksiin, joita työnvälityksen pilottihankkeissa Pirkanmaalla ja varsinkin Uudellamaalla on saatu. Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään keskiviikkona julkaissut yksityisten palveluntuottajien työnvälityskokeilujen tuloksista tehdyn raportin.

Uudenmaan ja Pirkanmaan TE-toimistojen alueella toteutettiin vuoden 2015 aikana kokeilut, joissa yksityisille palveluntuottajille ohjattiin TE-toimistojen kautta työttömiä työnhakijoita. Yksityiset palveluntuottajat toimivat kokeiluihin valituille työnhakijaryhmille julkisten työnvälityspalvelun täydentäjinä.

– Tulosten mukaan kokeiluun osallistuneiden työllistymisen todennäköisyys kasvoi verrokkiryhmään verrattuna. Lisäksi kustannustehokkuus näytti muodostuvan hieman julkista palvelua tehokkaammaksi, kertoo ekonomisti Heikki Taulu.

Akava on vaatinut järjestelmällisesti yksityisen työnvälityksen lisäämistä. Akava toimi ennen pilottien aloittamista aktiivisesti sen puolesta, että kokeilut saataisiin käynnistymään.

– Olimme mukana suunnitteluvaiheessa ja esittelimme oman mallimme pilottien toteuttamiseksi. Näimme toimintamallissa paljon potentiaalia, koska TE-toimiston niukkenevilla resursseilla toimiva palvelu ei pysty hoitamaan laadukkaasti kaikkia erilaisia asiakasryhmiä. Kokeilun yksi päähuomio onkin, että eri asiakasryhmille pystytään tällä tavoin tarjoamaan tuloksellista palvelua, Taulu kertoo.

Tulevaisuudessa koko julkisen työvoimapalvelun tulee koostua nykyistä laajemmalla toimijakentällä. Laajan toiminnan suunnittelulla sekä yhteistyöllä ja kumppanuuksilla saadaan parhaat tulokset.

Myös Akavan jäsenliitoilla ja TE-toimistoilla on ollut yhteistyökokeilu, jossa liitot tarjosivat työttömiksi jääneille jäsenilleen ohjausta tehokkaan työnhakuprosessin käynnistämiseksi. Toimintatavasta on saatu erittäin hyviä tuloksia ja yhteistyö jatkuu.