Insinööri-lehti

Akava parantaisi itsensätyöllistäjien asemaa

Akavan uusi teemaohjelma yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi nostaa esiin 21 keinoa pää- ja sivutoimisen yrittämisen sekä itsensä työllistämisen edistämiseksi.

– Vain parantamalla yrittämisen ilmapiiriä ja toimintaedellytyksiä Suomessa, voimme nostaa työllisyysastetta reippaasti yli 70 prosentin. Työn ja yrittämisen vastakkainasettelun sijaan on keskityttävä löytämään yhteisiä win–win-tilanteita. Tämän takia olemme tuoneet esille Akavan 21 esitystä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva tulee Akavan mukaan saattaa lähemmäksi palkansaajan turvan tasoa, ja väliinputoamisia tulee ehkäistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työttömyysturvan uudistamista ottamalla käyttöön yhdistelmävakuutus, jolloin henkilö voi vakuuttaa tekemänsä työn yhtä aikaa sekä palkansaajakassassa että yrittäjäkassassa.

– Yhdistelmävakuutus kohentaisi yrittäjän ja itsensätyöllistäjän sosiaaliturvaa, jossa on nykyisellään puutteita. Tätä pitää viedä määrätietoisesti eteenpäin, Fjäder sanoo.

Tavoitteena on helpottaa sivutoimisen yritystoiminnan aloittamista työttömyysaikana. Työnhakijan näkökulmasta olisi kannustavaa, jos yritystoimintaa pidetään sivutoimisena ja oikeus soviteltuun työttömyysetuuteen säilyy ensimmäisen neljän kuukauden.

Yrittämisen sivutoimisuutta arvioitaessa harkinnan perusteena pitäisi Fjäderin mukaan käyttää ensisijaisesti tuloja ja sitä, ettei yritystoiminta muodosta estettä ottaa vastaan kokoaikatyötä. Arviointia tulee yksinkertaistaa ja ennakoitavuutta lisätä.

Akavan jäsenliittojen yhteistyöjärjestö Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry, johon kuuluu 18 Akavan liittoa, on pitänyt keskeisinä edunvalvonnan teemoina työelämän muutokseen ja työelämän turvaan liittyviä kysymyksiä. Yhä useammat korkeakoulutetut liikkuvat työsuhteisen työn, itsensä työllistämisen ja yrittäjyyden välillä.

– Palkansaajaliikkeellä on edelleen paikkansa työelämän pelisääntöjen kehittäjänä ja valvojana. Työn murroksessa tulee huolehtia riittävästä yrittäjän ja itsensätyöllistäjän turvasta, muistuttaa Entre – Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön puheenjohtaja Salla Luomanmäki.