Insinööri-lehti

Akava palkitsi vuoden työpaikkavaikuttajat

Akava on palkinnut vuoden työpaikkavaikuttajina kaksi luottamusmiestä: hankintapäällikkö Tuula Aaltolan ja kouluterveydenhoitaja Heli Salokankaan. Vuoden työpaikkavaikuttajat valittiin ensimmäistä kertaa, ja palkinnot luovutettiin Akavan liittokokouksen yhteydessä Helsingissä.

Sekä Aaltola että Salokangas ovat saaneet edustamiltaan työntekijöiltä paljon kiitosta siitä, miten he kuuntelevat henkilöstöä, toimivat aktiivisina tiedonvälittäjinä ja vievät asioita eteenpäin rakentavassa hengessä.

Aaltola, joka toimii Nokian Espoon toimipisteessä ylempien toimihenkilöiden luottamusmiehenä, pitää viestintää keskeisenä luottamusmiehen vaikuttamiskeinona.

– Tiedonkulku on tärkeää sekä henkilöstön kanssa, luottamusmiesten kesken että työnantajan ja luottamusmiesten välillä. On tärkeää, että puhutaan yhteisellä kielellä, Aaltola sanoo.

Salokangas toimii Porissa Julkisalan neuvottelujärjestön JUKOn varapääluottamusmiehenä. Palkintoraati kiinnitti erityisesti huomiota siihen, miten hän on pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan päätöksentekoon, muun muassa kuntapäättäjiin.

– Luottamusmiehen työssä tarvitaan taitoa rakentaa siltoja eri tahojen välille ja malttia erilaisten kantojen kuunteluun, Salokangas painottaa.

Aaltola ja Salokangas arvostavat saamaansa tunnustusta ja pitävät luottamusmiestehtävää tärkeänä henkilökohtaisistakin syistä.

– Tällaisella aitiopaikalla kasvaa väkisinkin henkilöstöhallinnon ja työmarkkina-asioiden asiantuntijaksi, Aaltola kiteyttää.

Akava nostaa työpaikkavaikuttaja-palkinnolla esiin akavalaisten luottamusmiesten työtä ja osaamista.

– Palkitut luottamusmiehet ovat nykyaikaisia ay-liikkeen edustajia työpaikoillaan. He huolehtivat edustamiensa henkilöiden oikeuksista yhteistyössä työnantajan ja työpaikan muiden henkilöstöryhmien kanssa. Akavalaiset luottamusmiehet ovat avainasemassa, kun paikallista sopimista kehitetään työpaikoilla, korostaa johtaja Maria Löfgren.

Akava selvitti kevään aikana akavalaisten luottamusmiesten kokemuksia luottamusmiehenä toimimisesta. Luottamusmiesbarometrin mukaan suurin osa akavalaisista luottamiehistä katsoo, että oma ammatillinen pätevyys on parantunut luottamusmiestehtävää hoitaessa. Lisäksi suurin osa piti neuvottelusuhteita työnantajaan hyvinä. Luottamusmiesbarometrin tulokset julkaistaan kesäkuussa.