Insinööri-lehti

Akava palkitsi kolme insinööriopiskelijaa

Akava luovutti eilen tämän vuoden opiskelijastipendit opiskelija-aktiiveille, jotka ovat edistäneet keskusjärjestön ja oman liittonsa toimintaa. Kahdestatoista palkitusta kolme oli insinöörejä.

Yksi palkituista oli Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija Joel Lindholm. Hän on toiminut kahden vuoden ajan Insinööriopiskelijaliiton IOL:n paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja Akavan aluetoimijana.

Toimenkuvaan kuuluu insinöörien ja korkeakoulutettujen edun ajaminen. Tähän kuuluu myös insinöörikulttuurin edistäminen, joka näkyy muun muassa aloittaville opiskelijoille järjestettävässä jallukasteessa.

Yksittäisistä aikaansaannoksistaan Lindholm nostaa esiin Tampereen kolmen korkeakoulun ylioppilaskuntien ja opiskelijakunnan ylimpien elinten tapaamisen ja pj-sitsien järjestämisen.

– Kolme korkeakoulua ovat yhdistymässä, eivätkä niiden opiskelijaedustajat tapaa toisiaan liikaa, Lindholm perustelee.

Kaksi muuta samalla stipendillä palkittua insinööriopiskelijaa ovat Matti Remes Kajaanista ja Jarno Välinen Jyväskylästä.