Insinööri-lehti

Akava haluaa urakatsauksen työuran keskelle

Akava ehdottaa, että jokainen työuran keskivaiheilla oleva osallistuisi muuttuvan työelämän taitoja kehittävään urakatsaukseen.

Akavan tavoitteena on, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus pitkään työuraan. Työelämän nopean muutoksen vuoksi tämä edellyttää keskusjärjestön mukaan työuran aikaista uudelleenkouluttautumista ja osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

– Urakatsaus ja osaamisen kehittämisen jakso olisivat tavoitteellista työskentelyä, joka tapahtuu valmennusryhmässä. Siinä työntekijät arvioivat osaamista, työelämän taitoja, uusia kehittymistarpeita sekä uranäkymiä vertaisryhmän ja ammattilaisten tuella, sanoo Akavan johtava asiantuntija Ida Mielityinen.

Työuran keskivaihe on monin tavoin tärkeä työuran jatkumisen kannalta. Työuran keskivaiheella tarkoitetaan ikävuosien 45–54 välistä ajanjaksoa työelämässä, jolloin työntekijälle on yleensä kertynyt 20–30 työvuotta. Työllisyysaste 45–54-vuotiaiden ikäryhmässä on 84,3 prosenttia, mutta 60–64-vuotiaiden työllisyysaste enää 49,2 prosenttia.

Yksi tulevan hallituksen tärkeimmistä strategisista tavoitteista tulisi Akavan mielestä olla aikuiskoulutukseen, osaamisen ja työelämätaitojen kehittämiseen panostaminen.