Insinööri-lehti

Akava haluaa muuttaa työsuhteen määritelmää

Akava esittää Suomi-Areenassa Porissa, että työelämän
haasteisiin vastataan monimuotoisen työn strategialla. Muuttuvan työn on taattava
riittävä toimeentulo, turva ja työssä jaksaminen läpi koko työuran riippumatta
työn tekemisen muodosta.

Palkansaajan ja yrittäjän asema määritellään Akavan ehdotuksessa
uudelleen. Työsuhteen määritelmä laajennetaan niihin, jotka työskentelevät
työsuhteenomaisesti toimeksiantajalle alisteisissa työnteon muodoissa.

Työsuhteen tunnusmerkistö sekä siihen liittyvien osapuolten
velvoitteet ja oikeudet selvennetään kansallisella ja EU-tasolla. Epäselvyyksiä
on nykyään etenkin alustataloudessa.

Työn muotoon katsomatta työntekijälle taataan työterveyshuolto
ja työsuojelu. Yrittäjän perheenjäsenet, jotka eivät ole yrityksen omistajia,
irrotetaan työttömyysturvassa yrittäjämääritelmästä. Eläketurvaa arvioidaan eri
työn muotojen kautta, ja yrittäjän eläketurvaa laajennetaan itsensä työllistäjiin.