Insinööri-lehti

35–44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011

Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksessa. Toisin sanoen 68 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2 prosenttia.

Vuonna 2011 oli kolmessa ikäryhmässä, 25–34-, 35–44-, ja 45–54-vuotiaissa, lähes yhtä paljon eli 84–86 prosenttia perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneita. Vuosina 1970 ja 1990 perusasteen jälkeisiä tutkinnon suorittaneita oli eniten 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä, selvästi enemmän kuin 35–44- ja 45–54-vuotiaissa.

Ainoastaan perusasteen tutkinnon (perus-, keski- ja kansakoulun käyneet) suorittaneita oli vuonna 2011 yhteensä 1 456 000, kolmannes 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Keskiasteen tutkinnon suorittaneita oli 40 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 28 prosenttia. Vuoden 2011 lopussa keskiasteen tutkinto oli miehistä 42 prosentilla ja naisista 37 prosentilla. Korkea-asteen tutkinnon oli miehistä suorittanut 25 prosenttia ja naisista 31 prosenttia.