Insinööri-lehti

Yleissitovuudesta saa keskustella

Ranskassa vaikutti 1700-luvulla esseisti nimeltään Joseph Joubert. Hän on todennut, että ”väittelyn tai keskustelun tavoite ei ole voitto, vaan edistys”.

Näin sen todella pitäisi olla, myös työmarkkinoilla. Jos selätämme tyhmän ajatuksen esittäjän, siitä tulee hetkeksi hyvä mieli. Jos saamme yhdessä uutta ymmärrystä tai jopa uuden tavan ajatella asioita aikaan, kaikki voittavat.

Viime viikolla työministeri Jari Lindström kertoi, että hänen mielestään edessämme on keskustelu työehtosopimusten yleissitovuudesta ja työntekijöiden irtisanomissuojasta. Hän viittasi siihen, että työllisyyden nostamisessa on pakko pohtia näitäkin rakenteita.

Ja kyllä, näin on. Kaikkia työmarkkinarakenteita voi arvioida ja niistä on voitava keskustella. Myös yleissitovuus ja irtisanomissuoja kuuluvat näihin asioihin. Jos niiden tilaa tai jopa olemassaoloa ei pystytä perustelemaan kunnolla, on vain ajan kysymys, jolloin niistä joudutaan luopumaan.

Yleissitovuudessa on kysymys siitä, että yritysten ei tarvitse kilpailla työsuhteiden ehdoilla. Toisaalta samalla taataan työntekijöille yhtäläiset työsuhteen vähimmäisehdot työpaikasta riippumatta.

Asia voidaan järjestää myös lainsäädännöllä tai Ruotsin mallin mukaan lukuisilla yritysten tekemillä liityntäsopimuksilla. Korkean hyvinvointiasteen Suomessa tuskin kukaan haluaa ehdottaa, että yhtäläisistä minimiehdoista halutaan luopua.

Ovatko nämä vaihtoehdot parempia kuin nykytila? Minusta eivät ole, mutta varmasti joku haluaa yrittää perustella sitä, että olisivat. Jos siinä keskustelussa yrittää voittaa, ei varmasti synny mitään uutta. Jos taas löytyy halua käydä aitoa keskustelua, jossa molemmat kuuntelevat toisen perusteluja, voi syntyä jotain uutta – edistystä.

Työntekijöiden yksilökohtainen irtisanomissuoja on Suomessa kohtuullisen vahva. Tätä on perinteisesti pidetty hyvänä, mielivaltaisia potkuja ei tarvitse pelätä. Toisaalta kollektiivinen irtisanomissuojamme on hyvin heikko, isoina joukkoina porukkaa saa helposti ulos. Lainsäädäntö sallii lisäksi pitkän, puolen vuoden mittaisen koeajan. Varmasti tähän keskusteluun löytyy vaihtoehtoja esimerkiksi näitä asioita tasapainottamalla.

Taas ollaan keskustelussa, jossa voittamispyrkimyksellä ei saa hyvää aikaan. Pyrkimällä asioiden edistämiseen jotain voi syntyäkin.

Keskustellaan. Minä olen valmis keskusteluun, myös yleissitovuudesta ja irtisanomissuojasta. Hyökkäyksiä ilman perusteita tai näkemykseni kuuntelua en lupaa jatkossakaan jaksaa kovin pitkään.

Petteri Oksa
Insinööriliiton neuvottelujohtaja