Insinööri-lehti

Tavoitteista kohti toteutusta

Mitä ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä tulee mieleen, kun kuulet sanat ylempi toimihenkilö? Minulle tulee mieleen työhönsä sitoutunut, älykäs ja koulutettu, usein runsaan työkokemuksen omaava ja itse ajatteleva asiantuntijatyöyhteisön jäsen.

Juuri ominaisuus ja kyky ajatella asioita aivan itse aiheuttaa välillä haasteita omaan työhöni työehtoasiantuntijana, niin hyvä kuin tuo kyky omaan ajatteluun onkin.

Työnkuvaani kuuluu, että kerron ylemmille toimihenkilöille muun muassa työehtosopimuksiin liittyviä asioita. Aika helposti siinä tehtävässä syyllistyy eräänlaisen maallikkosaarnaajan tunnetilaan. Melkein huomaamattaan siirtyy tai putoaa puhemoodiin, joka kuulostaa lähinnä agitaatiolta ja käännyttämiseltä.

Luottamushenkilöt ovat kertoneet edustettaviensa toiveet.

Olen alkanut epäillä sen viisautta. Kannattaako saarnata sen sijaan, että puheenvuoro haastaisi ajattelemaan tai synnyttäisi vilkasta keskustelua? Olenkin miettinyt, että tässä on minulle oiva aihe seuraavaan kehityskeskusteluuni – millä keinoin kehityn paremmaksi aktivoijaksi erilaisissa jäsentilaisuuksissa.

Mieleni päällä on vastikään päättynyt teknologiateollisuuden ylempien toimihenkilöiden kenttäkierros. Monella paikkakunnalla ylemmillä oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa tulevan työehtosopimuksensa sisältöön ja neuvottelujen tavoitteisiin. Ei mikään mediaseksikäs ja kutsuva aihe osallistumiselle, mutta mielestäni älyttömän tärkeä.

Painotan, että kyse on tavoitteista, ei lupaus maaliin vietävistä asioista. Keskusteluissa toimialan ylempien toimihenkilöiden kanssa neuvottelijoille syntyy joku käsitys asioista, joita eteenpäin viemällä työehtosopimuksesta kehittyy ajan oloon arkipäivän työelämää paremmin palveleva sopimus. Mielestäni varsin kiinnostava asia oman työelämän mielekkyyden kannalta.

Toimialan taustaryhmässä yritysten luottamushenkilöt ovat kertoneet omat ja edustettaviensa toiveet. Tärkeää on kuulla myös pienempien yritysten ylempiä toimihenkilöitä entistä paremmin. Tämä onnistuu parhaiten niin, että henkilöt ovat aktiivisia ja osallistuvat kenttäkierrostapahtumiin ja kertovat rohkeasti mielipiteensä.

Paikalla on aina YTN:n neuvottelutoimintaan osallistuvia asiantuntijoita. Heidän tehtäväkseen jää kuunnella keskustelua, kirjata mielipiteet ylös ja muokata niistä kentän mielipidettä vastaava kokonaisuus.

Jos pohjatyö on tehty hyvin ja saatu viesti oikea, toiveista voi lähteä aidosti neuvottelemaan. Ja jos hyvin käy, osa yhdessä tehdyistä tavoitteista päätyy työehtosopimukseen saakka.

Anu Kaniin
Insinööriliiton työehtoasiantuntija