Insinööri-lehti

Luottamusmies on tarpeellinen

Asiantuntijatehtävissä työntekijät osaavat hoitaa omat työsuhdeasiansa suoraan työnantajan kanssa. Työ on usein itsenäistä tai pienessä tiimissä tehtävää ja tutun esimiehen kanssa on helppo asioida ja sopia palkankorotuksista, lomien pitämisestä, työajan joustoista ja muusta. Ei siihen ammattiliittoja tarvita tai ainakaan luottamusmiehiä. Vai tarvitaanko sittenkin?

Työntekijät myös luottavat siihen, että ainakin heidän työnantajayrityksessään noudatetaan lakia ja työehtosopimusta, ja jos nyt ei mitään henkilökohtaista palkankorotusta tulekaan, niin ainakin ”lakisääteiset” korotukset tulevat automaattisesti jokaiselle. Vai tulevatko sittenkään??

Työehtosopimus määrittelee monia asioita, joista voidaan sopia yrityskohtaisesti niin sanotulla paikallisella sopimuksella. Esimerkiksi liukuvasta työajasta ja työaikapankista voidaan sopia yrityskohtaisesti ja palkankorotus voi olla osittain tai jopa kokonaan paikallisesti sovittava.

Kuka sinun työpaikallasi on tehnyt liukuvan työajan sopimuksen? Miten sinun työpaikallasi maksetaan varallaolosta tai hälytystyöstä? Kenen kanssa työnantajasi sopii matka-ajan korvauksista, työaikapankista tai paikallisen palkankorotuksen kohdistamisesta?

Luottamusmiehen tehtävä on valvoa, että työehtosopimusta ja lakia noudatetaan työpaikalla. Hän myös neuvottelee työehtosopimuksessa mainitut paikallisesti sovittavat asiat. Lisäksi luottamusmies auttaa, jos työnantajan kanssa syntyy erimielisyyksiä palkka-, työaika-, loma- tai muista työsuhdeasioista.

Luottamusmies on saanut tehtäväänsä koulutuksen oman alansa ammattiliitosta ja hän tuntee työehtosopimuksen pykälät ja suositukset. Hänellä on myös liiton asiantuntijat ja lakimiehet käytettävissään.

Jos työpaikalla ei ole luottamusmiestä, saattaa yrityksessä vakiintua työntekijöiden kannalta huonoja käytäntöjä. Pahimmassa tapauksessa työntekijät saattavat myös sopia asioista, joista heillä ei ole riittävästi tietoa ja voivat siksi tyytyä turhan huonoon sopimukseen. Ei varmaankaan ole helppoa saada varallaolosta tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen mukaista 50 prosentin korvausta, jos varalla on oltu vuosikaudet 30 prosentilla.

Työnantajat haluavat yhä enenevässä määrin sopia asioista paikallisesti. Mutta voidaanko aitoa paikallista sopimista kehittää ja edistää niin kauan, kun työpaikalla ei ole selkeitä ja tasaveroisia sopijaosapuolia?

Joku viisas on sanonut, että luottamusmiehen tulisi olla yhtä aikaa juristi, valmentaja, konsultti, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Listaan voisi hyvinkin lisätä palomiehen. Jos työpaikallasi ei vielä ole tällaista superihmistä, valitkaa sellainen. Tarvittaessa ota yhteyttä liiton alueasiamieheen tai sopimusalan vastuulliseen asiamieheen, he auttavat.

Minna Anttonen
Insinööriliiton alueasiamies