Insinööri-lehti

Konsernissakin on paikallisuutta

Ylemmät toimihenkilöt YTN ja Teknologiateollisuus ry ovat saaneet sovittua useita työehtosopimuksia, jotka päättyvät lokakuussa 2020. Sopimusten viimeinen vuosi on optiovuosi, jonka aikana on tarkoitus neuvotella ainoastaan palkkaratkaisusta.

Mikäli optiovuoden palkkaratkaisuun ei määräaikaan mennessä päästä, voidaan työehtosopimukset irtisanoa toukokuun loppuun 2019 mennessä. Toimintatapa on siis kulloistakin työehtosopimusta koskeva.

Tuoreitten työehtosopimusten kirjauksia niin tekstiosioiden kuin palkankorotusmallienkin osalta on käyty esittelemässä kolmen toimialan kenttäkierroksilla. Tilaisuuksiin on kutsuttu Teknologiateollisuuden puolesta työnantajia sekä heidän ilmoittamiaan luottamusmiehiä. Kaikki osapuolet ovat saaneet esittää kysymyksiä uusiin sopimuksiin ja niiden tulkintaan liittyen.

Erään luottamushenkilön esittämät kysymykset jäivät vaivaamaan mieltäni. Miten ihmeessä luottamushenkilöt voivat neuvotella paikallisesti, jos konsernitasolta sanellaan neuvottelun lopputulos ja toimipistekohtaisia taloustietoja ja
palkkatietoja ei anneta? Miten varmennetaan, että kaikki ovat oikeasti saaneet korotuksen määräaikaan mennessä?

Kysymykset ovat erittäin hyviä ja varmastikin totta monessa yrityksessä. Jos kaikki eri osapuolet haluavat, että paikallinen sopiminen on aidosti paikallista ja myös tuntuu sopimiselta, luottamusmiehille kannattaisi aina toimittaa kaikki ne tiedot, jotka paikallisia neuvotteluja varten voidaan toimittaa, olivat ne sitten työpaikka-, yritys- tai konsernikohtaisia.

Luottamus ja avoimuus lisäävät aina luottamusta, puolin ja toisin. Olemme siinä uskossa, että valtaosassa konsernitason yrityksissä on kyllä koko konsernia yksityiskohtaisempia tietoja. Tiedämme, että tietoa myös saa hyvin, joskus jopa yllättäen ja pyytämättä.

Perustason tietojen toimittamiselle ja saamiselle määrittelee alan työehtosopimus. Mikäli työnantaja ei sen puitteissa toimi, luottamushenkilö voi ilmoittaa asiasta ammattiliittoonsa. Kukin ammattiliitto on puolestaan yhteydessä työnantajaosapuolen liittoon tilanteen korjaamiseksi työpaikkatasolla.

Ylempien toimihenkilöiden työehtosopimusten paikallisen sopimisen tavoitteena on aito läpinäkyvyys ja yrityksen tilanteen arvioiminen. Arviota on mahdotonta tehdä, jos luottamushenkilö ei saa työehtosopimuksen mukaisia tietoja yrityksen paikallisen neuvottelun kohteena olevan yksikön talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanteesta eikä arviota kustannuskilpailukyvystä.

Jos luottamushenkilöllä ei ole kyseisiä tietoja käytettävissä, neuvottelu on verrattavissa tilanteeseen, jossa pitäisi ostaa sika säkissä. Ja se ei ole hyvä asia, ei edes jouluviikolla kinkkukaupassa.

Anu Kaniin
Insinööriliiton asiamies

Jutusta on muokattu paria kappaletta 12.12.