Insinööri-lehti

Erittäin salainen

”Pakettia”, jolla työntekijä itse irtisanoutuu tai sopii työnantajan kanssa työsuhteen päättymisestä, käytetään paljon irtisanomisen sijasta. Pakettitarjousta saattaa edeltää yhteistoimintaneuvottelut, mutta ei aina. Jos yt-neuvotteluita ei ole käyty, yrityksen luottamusmies ei välttämättä edes tiedä, että työntekijälle on tarjottu pakettia.

Pakettiin yleensä liittyy salassapitolauseke, jossa osapuolia kielletään ilmaisemasta sopimuksen sisältöä ulkopuolisille. Yrityksessä, jossa ei ole luottamusmiestä, saattaa yt-neuvottelukutsun nimellä oleva paperi tulla suoraan myös yksittäiselle työntekijälle.

Paketin ottanut tai yhden hengen yt:issä irtisanottu työntekijä ei ole kertonut työkavereilleen neuvotteluista, koska häntä on saatettu kieltää kertomasta niistä muille. Pahimmillaan työntekijä on peloteltu hiiskumasta asiasta edes läheisilleen.

Eräs jäsen nimitti tällaisia piilossa käytäviä neuvotteluita häive-yt:iksi. Nimi on varsin kuvaava. Samalla tavalla kuin häivekone saattaa jäädä paljain silmin tai jopa tutkalta havaitsematta, voivat häive-yt:t työpaikalla jäädä muulta henkilöstöltä huomaamatta. Ykskaks vain havahdutaan siihen, ettei joku työkaveri enää ilmesty kahvitauolle tai henkilökohtaiset tavarat ovat hävinneet hänen työpisteeltään.

Työnantajan on ilmoitettava suunnitelluista henkilöstövähennyksistä te-toimistolle. Yt-neuvottelut eivät siis ole salaisuus. On ymmärrettävää, ettei yritys halua julkisesti tiedottaa neuvotteluista. Se vaikuttaa yrityksen työnantajaimagoon tai ilmaisee kilpailijoille, että yrityksellä ei mene hyvin. Työntekijällä on kuitenkin oikeus kertoa olevansa yt-neuvottelun piirissä. Liikesalaisuudet ovat asia erikseen.

Häive-yt:iden tavoite ei välttämättä aina ole työsuhteen päättyminen. Neuvottelut voidaan käynnistää myös työsuhteen ehtojen muuttamiseksi. Työntekijä kutsutaan neuvotteluun, ja hänelle tarjotaan palkanalennusta irtisanomisen vaihtoehtona. Usein tähän samalla liittyy ehdotus työsuhde-etuuksien merkittävistä leikkauksista.

Hälytyskellojen sointia kannattaa tässä yhteydessä kuunnella. Pelastaako yhden työntekijän palkanalennus firman? Vai meneekö raha esimiehen bonuksiin? Eikö yrityksestä löydy muita säästökohteita? Miten käy muiden työntekijöiden palkoille? Voiko työnantaja yksipuolisesti leikata etuuksia?

Insinööriliittoon tulleiden yhteydenottojen perusteella häive-yt:t ovat yleistyneet. Ne tuntuvat olevan työnantajalle nopea ja helppo tapa päästä eroon työntekijästä.

Jos saat kutsun erittäin salaiseen työsuhdettasi koskevaan neuvotteluun, käänny luottamusmiehen tai liiton työsuhdeneuvonnan puoleen. Selvitetään työnantajan ehdotuksen perusteet yhdessä. Salassapito tulee voimaan vain, jos allekirjoitat sopimuksen.

Minna Anttonen
Insinööriliiton asiamies