Tapahtumaan osallistui lähes 100 henkeä ympäri Itä- ja Kaakkois-Suomen.
Työmarkkinatilanne veti välillä osallistujat vakaviksi.
Puheenjohtaja Salo kävi läpi monipuolisesti työmarkkinakentän ajankohtaisia asioita.
Osallistujat kuuntelivat tarkasti liiton puheenjohtajaa.
Jukureiden toiminnanjohtaja Tuomas Muotka kertoi ennakkotunnelmia illan peliin.
Insinööri-lehti

Yhteistyötä eri henkilöstöryhmien kesken

– Vientivetoinen palkanmuodostusmalli on nyt lopullisesti haudattu, totesi puheenvuoronsa alkuun liiton puheenjohtaja Samu Salo Itä- ja Kaakkois-Suomen piirin lauantaina järjestetyssä jäsentapahtumassa Mikkelissä.

Mallista luopuminen tietää entistä enemmän haastetta ja paineita syksyn työehtosopimusneuvotteluihin. Lisää painetta tulee Elinkeinoelämän Keskusliiton ilmoituksesta yksipuolisesti irtisanoa joukko vuosikymmeniä voimassa olleita keskusjärjestösopimuksia. Näillä sopimuksilla on erityisesti merkitystä ylempien toimihenkilöiden työehdoille.

– Kaikilla aloilla ei ole työehtosopimuksia ollenkaan tai sopimuksissa on viitattu kyseisiin keskusjärjestösopimuksiin, jotka nyt irtisanomisaikojen umpeuduttua lakkaavat olemasta voimassa, Salo muistutti.

Syksyn työehtosopimusneuvotteluihin valmistautumisen Salo kertoi olevan täydessä vauhdissa. Tiivistä alakohtaista yhteistyötä tehdään eri henkilöstöryhmien kesken, jotta tavoitteet ja päämäärä olisivat yhteiset ja yhtenevät.

Työelämän lakeja uudistetaan

Samaan aikaan lainsäätäjillä on pöydällään työaikalain uudistus. Salo kertoi lainvalmistelun muuttuneen alun pienestä nykyaikaistamisesta kokonaisvaltaiseksi lain uudelleen kirjoittamiseksi. Tämä herätti, ihan aiheesta, huolta lähes satapäisessä kuulijakunnassa.

Salon mukaan kärjistettynä työnantajan tahto on määritellä työntekijöiden päivittäinen työaika täysin yrityksen päivän tarpeiden mukaan. Lisäksi esimerkiksi sunnuntain erityisasema pitäisi työnantajaleirin mielestä poistaa ja tehdä sunnuntaista arkipäivän veroinen työpäivä.

Monella kuulijalla heräsi jo tässä vaiheessa huoli esimerkiksi lasten päivähoidon järjestämisestä, puhumattakaan ylipäätään työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamisen hankaloitumisesta.

Asiantuntijallekin työaikasuojelu

Suurin huolenaihe insinöörikunnan näkökulmasta on se, että työnantajat haluaisivat asiantuntijatyön kokonaan työaikalain ulkopuolelle. Silloin valtaosa jäsenkuntaamme kuuluvista jäisi kokonaan työaikasäätelyn ja erityisesti työaikasuojelun ulkopuolelle.

– Tavoite työaikalain uudistamisessa on totta kai pitää asiantuntijatyö työaikalain piirissä ja saada lakiin kaikki nykyaikaisen työntekemisen muodot eli muun muassa etätyö, työtehtävissä matkustaminen ja matkalla tehtävä työ, Salo avasi Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n tavoitteita lainsäädäntötyön osalta.

– Asiantuntijatyötä tehdään nykyään ajasta ja paikasta riippumatta, mutta kyllä ylempi toimihenkilö silti työaikasuojelun ansaitsee, hän jatkoi.

Itä- ja Kaakkois-Suomen piiri järjesti helmikuisena lauantaina jäsentilaisuuden, jossa yhdistettiin ajankohtainen työmarkkina-asia ja vapaa-aika Jukurit-SaiPa kiekko-ottelun muodossa.

Tilaisuuteen Mikkelin Ikioma-Areenalla osallistui lähes sata jäsentä piirin alueen kaikista yhdistyksistä.

Teksti ja kuvat: Marjo Nykänen, alueasiamies, Insinööriliitto