Jussi Niinistö piti teollista osaamista osana maanpuolustusta.
Jarmo Lindberg korosti asejärjestelmien teknistä monimutkaisuutta.
Kari Renko kiitti liittoa monipuolisesta toiminnasta.
Kaartin soittokunta soitti perinnemarssin.
Insinööri-lehti

Sotateknologinen kehitys vaatii osaamista

Sotateknologia kehittyy koko ajan, joten maanpuolustuksessa tarvitaan entistä enemmän osaamista. Puolustusministeri Jussi Niinistö (ps.) korosti insinöörien tärkeyttä Insinööriupseeriliiton 90-vuotisjuhlissa perjantaina Katajanokan kasinolla Helsingissä.

– Sotilasteknisen osaamisen merkitys puolustuskyvyn kehittämisessä korostuu Suomen kaltaisessa maassa, jossa moni kriittinen järjestelmä on ulkomaista alkuperää. Näiden järjestelmien syvällisen ymmärryksen tulee olla Suomessa, Niinistö sanoi.

Osaamisen kasvattamiseen tarvitaan tutkimus- ja kehitystoimintaa myös siviilipuolella.

– Puolustushallinto ei yksin kykene ylläpitämään sellaista osaamispohjaa, joka varmistaa puolustuksen kaikki tarpeet. Osaaminen perustuu usean eri toimijan osaamiseen hallinnossa, teollisuudessa ja tiedeyhteisössä, Niinistö sanoi.

Puolustusvoimissa vastuu teknisestä kehityksestä jää pitkälti insinöörien harteille.

– Tukeudumme toiminnassamme enenevissä määrin monimutkaisiin ja verkottuneisiin tieto- ja taistelujärjestelmiin, joiden hallinta asettaa korkeat osaamisvaatimukset. Kehitys korostaa insinööriupseerien merkitystä, sanoi Puolustusvoimien komentaja, kenraali Jarmo Lindberg.

Insinööriupseeriliitto eli IUL on yhdistänyt teknisten erikoisalojen upseerikuntaa vuosikymmenten ajan. Puolustusvoimien pääinsinööri, insinööriprikaatinkenraali Kari Renko kiitti liiton toimintaa monipuolisuudesta.

– Liitto on vaikuttanut muun muassa Puolustusvoimien ja insinöörikunnan asemaan ja arvostukseen, koulutukseen ja eläkejärjestelmään sekä jopa virkapukuun, Renko luetteli.

IUL eli Insinööriupseeriliitto perustettiin 5. joulukuuta 1926. Jäsenistön siemenen muodosti 120 jääkäriupseereiksi koulutettua teknillisen koulutuksen saanutta miestä, joista kolme neljäsosaa jäi palvelukseen upseereina itsenäisen Suomen puolustuslaitokseen vuoden 1917 sodan jälkeen.

Liiton jäsenenä voi olla puolustusvoimien palveluksessa, reservissä tai eläkkeellä oleva insinööri, diplomi-insinööri tai matemaattis-luonnontieteellisen akateemisen tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on upseeriarvo. Jäseniä on lähes 400.

Teksti ja kuvat: Janne Luotola, Insinööriliitto