Riitta Koivunen (vas.), Tomi Koponen, Karrar Al-Khanjarawy, Tuija Kiviaho ja Pasi Kallioinen.
Insinööri-lehti

Opiskelijat lahjoittivat haalareita

Satakunnan alueella toimivat toisen asteen ammatilliset oppilaitokset Sataedu ja WinNova saivat Porin Insinööriopiskelijat PIOlta ylijääneitä haalareita koulutuskäyttöön.

Haalarit luovutettiin Live-hankkeen toimijoiden kokouksen yhteydessä Teknologiakeskus Pripolissa. Luovuttajina olivat PIOn edustajat Karrar Al-Khanjarawy ja Tomi Koponen. Vastaanottajina olivat Live-hankkeen projektivastaavat Riitta Koivunen WinNovasta, Pasi Kallioinen Sataedusta ja lehtori Tuija Kiviaho Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMKista.

Projektivastaavien mukaan hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa ja Satakunnassa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimilla.

– Tavoitteena on lisätä nuorten ja heidän vanhempiensa tietoisuutta tekniikan koulutusaloista sekä jatkokoulutusmahdollisuuksista sekä lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista.

PIO on aktiivisesti mukana hankkeen markkinoinnissa ja tapahtumien järjestämisessä. Siten se edistää hankkeiden tavoitteiden saavuttamista.

Teksti: Tuija Kiviaho
Kuva: Hanna Tommila