Janne Huttunen osallistuu työmaakokoukseen.
Insinööri-lehti talous

Yrityskauppa ei miellyttänyt, insinööri perusti oman firman

Ympäristöliiketoiminta ja siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarve kasvavat.

Envineer on yksi 13 yrityksestä, jotka on valittu Pohjois-Savon Kasvu Open -sparrausohjelmaan. Ohjelma tarjoaa yrityksille toimintamalleja ja verkostoja kasvuun. Envineer on kehittynyt viidessä vuodessa seisemän hengen mikroyrityksestä 50 hengen ympäristökonsultoinnin toimistoksi.

– Kovalla tahdilla ollaan kasvettu. Nyt on sellainen tilanne vastassa, että tarvitaan seuraavaa steppiä. Emme enää pysty kasvamaan orgaanisella kasvulla, sanoo perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja Janne Huttunen.

Se tarkoittaa, että myös yrityskaupat ovat mahdollisia. Tilanne on sikäli ironinen, että Huttunen itse oli perustamassa aikanaan Groundiaa, koska hänet työllistänyt yritys IP Tekniikka myytiin.

– Yrityksen omistajat myivät yrityksensä isommalle yritykselle, ja silloin ajateltiin muiden perustajaosakkaiden kanssa, ettei haluta sinne mennä ja että pärjättäisiin omillamme.

Groundian jälkeen hän työskenteli vuosia toisessa konsulttiyrityksessä mutta perusti kumppaneineen Envineerin vuonna 2017.

– Halusimme enemmän asiakaspintaa. Minäkin olin joutunut byrokraatin hommiin. Katsoimme silloin, että oli hyvä sauma lähteä, ja kaikilla meillä oli yrittäjäluonnetta.

Envineer on kasvanut nopeammin kuin ala keskimäärin, mutta nyt osaajien puute alkaa näkyä. Muissakin yrityksissä haetaan teknisiä suunnittelijoita, etenkin niitä, joilla on geotekniikan tai rakennetekniikan osaamista.

Ura alkoi virkamiehenä

Huttunen valmistui teknikoksi Mikkelin teknillisestä opistosta vuonna 1991. Hän aloitti uransa virkamiehenä ympäristöhallinnossa, joten konsulttina hän tuntee molemmat puolet.

Nykyiset työtehtävät pyörivät jätehuoltolaitosten ja kiertotalouden ympärillä. Projektien johtaminen on Huttusen vastuulla. Lempipuuhaa on asiakkaiden aloitustapaamiset suunnittelualueella.

– Jos kysymyksessä on esimerkiksi jätealue, mennään yhdessä kasan päälle miettimään, mitä sille pitäisi tehdä. Jos katsoisi paikkaa vain kartasta ja alettaisiin tehdä suunnitelmia sen pohjalta, helposti suunnitelmassa jokin oja saattaisi virrata väärään suuntaan.

Ympäristövaatimukset tiukkenevat

Teollisuuden lupa-asioihin liittyvä työn määrä kasvaa vuosi vuodelta, kun ympäristölainsäädäntö kehittyy. Muutaman vuoden päästä Suomessa sovelletaan EU:n direktiiviä, joka vaatii kaikilta yrityksiltä ympäristövastuun selvittämisen. Se työllistää konsultteja entisestään.

Lainsäädäntö pyrkii torjumaan ilmastonmuutosta ja parantamaan vesien hallintaa. Konsultit tekevät lupahakemuksia, ympäristövaikutusten arviointeja, mittauksia ja seurantaa ympäristöjärjestelmiin. He tekevät asiakkaille lisäksi alue- ja infrasuunnittelua sekä maanrakennuspuolen rakennuttamistöitä.

Asiakkaana ovat muun muassa jäteala, metsäteollisuuden suurimmat yritykset sekä kaivosteollisuuden toimijat.

– Ympäristöluvituksen kannalta kaivoshankkeet ovat ehkä kaikista vaikeimpia. Sillä puolella vaatii paljon yhteistyötä naapureiden, viranomaisten ja toiminnan harjoittajan kanssa.

– Vesien virkistyskäyttöön liittyvät laatuvaatimukset ja puhdistustavoitteet ovat nousseet uudelle tasolle muun muassa Finnpulpin hylätyn sellutehdashankkeen lupamenettelyn yhteydessä. Siltä puolelta tulee meillekin isoja juttuja työpöydälle.

Teksti: Janne Luotola
Kuva: Envineer

4.5. korjattu: Envineerissä oli perustettaessa seitsemän henkeä, ei 13.