Tiessä näkyy päällystevaurioita.
Insinööri-lehti talous

Ukrainan sota johtaa tieverkon heikkenemiseen

Venäjän ulkopuolelta saatavan bitumin hinta on noussut roimasti.

Väylävirasto enteilee kuluvasta keväästä ankaraa tiestölle. Lämpötilat heittelehtivät talvella useaan kertaan nollan molemmin puolin, ja lunta satoi selvästi keskiarvoa enemmän. Riskinä on veden pääsy teiden rakenteisiin.

– Kelirikko ei ole kaikilta osin vielä paljastunut, ja tilanne vaihtelee maan eri osissa. Vaikeuksia aiheuttaa vielä se, että ennustetaan pahaa tulvakevättä, sanoo Väyläviraston hankintajohtaja Pekka Petäjäniemi.

Liikenteeseen vaikuttaa myös Venäjän-rajan ylittävän liikenteen tyrehtyminen. Kun esimerkiksi puutavaraa ei tule perinteisiä väyliä pitkin, se voi painottua entistä enemmän vähäliikenteisille kotimaisille väylille. Tämä näkyy etenkin metsä- ja maatalouden kuljetuksissa.

– Tilanne on heikoin vähäliikenteisellä tieverkolla, jolla on kuitenkin suhteellisen paljon raskasta liikennettä.

Pahimmin talven sää on koetellut tämän hetkisen arvion perusteella Lapin, Koillismaan ja Etelä-Suomen teitä.

Kilometristä tulee kallis

Normaalisti teitä pitää Väyläviraston arvion mukaan päällystää vuosittain noin 4 000 kilometriä, jotta tiestön kunto säilyisi nykyisellä tolallaan. Virasto arvioi viime vuoden lopussa, että tänä vuonna määrärahat riittävät noin 2 700 kilometrin korjaamiseen. Nyt arvio on tippunut 2 300 kilometriin.

– Lähtökohtana on se, että teemme kaikki väylästöön ja tiestöön liittyvät hoitotoimet ja pyrimme toteuttamaan korjauskohteet. Se, mikä joustaa, ovat pienet perusparannuskohteet, Petäjäniemi sanoo.

Syynä synkkään arvioon on korjaukseen käytettävän bitumin hinnan nousu. Se on kasvattanut päällystämisen kustannuksia noin 30 prosenttia.

Hinnannousu johtuu Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Kun infrayhtiöt pyrkivät korvaamaan Venäjältä tuotavaa bitumia muualta saatavalla raaka-aineella, hinnat ovat kohonneet.

Korjausvelka kasvaa

Tiestön korjausvelan arvioidaan olevan noin 2,9 miljardia euroa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että velka kasvaa entisestään.

– Jos uudelleenpäällystyksiä ei tehdä riittävän usein, vesi pääsee rakennekerroksiin. Samalla kun liikenne kulkee yli, se vaurioittaa alempia kerroksia. Silloin uudelleenpäällystys ei enää riitä.

Jos teitä ei saada korjattua, vaurioituneisiin kohtiin asetetaan paino- tai nopeusrajoituksia.

Teksti ja kuva: Janne Luotola