Insinööri-lehti

Toiveet ja todellisuus

Insinööriopiskelijat valitsevat työnantajan pikemmin korkean kiinteän palkan kuin työtehtävien kiinnos- tavuuden perusteella. He arvostavat työaikojen jous- tavuutta ja saman henkisiä työkavereita. He ovat mate- rialisteja ja arvostavat tradenomi- ja diplomi-insinööri- opiskelijoita enemmän turvallisuutta sekä taloudellista menestystä.

T-median tekemän tutkimuksen mukaan he työs- kentelisivät mieluiten suurissa monikansallisissa yrityksissä. Opiskelijat toivovat työtiimin menestyksen sekä työntekemistä edistävien oivallusten vaikuttavan palkan muodostumiseen.

Näillä toiveilla ja todellisuudella on toivottavasti yhteyttä. Työelämän murroksessa opiskelijat ja valmistuvat kohtaavat kuitenkin monenlaisia haasteita. Niiden kohtaamisessa tarvitaan rohkeutta, sinnikkyyttä ja aktiivista toimintaa. Yhdessä asetettujen päämäärien puolesta toimien voi asioihin vaikuttaa.

Yhteiskunnallinen osallistuminen ja vaikuttaminen on siksi tärkeää. Siinä tarvitaan valveutunutta ja loogisesti ajattelevaa insinööriä.

Eduskuntavaalit lähestyvät. Huhtikuu 2011 ei ole enää kaukana. Tavoitteita asetetaan ja poliittisia linjauk- sia hiotaan jo kovaa vauhtia. Demokratia on yhteisten asioiden hoitamista ja yhteisten resurssien ohjaamista. 

Insinöörit, asettukaa ehdolle eduskuntavaaleihin! Vain siten voimme äänestää teitä.