Insinööri-lehti

Teknossa ja suunnittelussa syksyn palkankorotukset jaettiin yleiskorotuksina

Sekä teknologiateollisuudessa että suunnittelualalla syksyn palkankorotukset maksettiin yleiskorotuksina. Vain noin viidesosassa yrityksistä osa korotuksesta käytettiin yhdessä sopien palkkavinoutumien oikaisuun.

Puolet YTN-teknologiateollisuuden palkkakyselyyn vastanneista luottamusmiehistä kertoi, että yrityksessä sovittiin yhdessä työnantajan kanssa raamiratkaisun mukaisen 2,4 prosentin kustannusvaikutuksen jakamisesta yleiskorotuksena kaikille.

Suunnittelualalla kolme neljäsosaa ilmoitti, että työnantajan kanssa päästiin sopuun 2,4 prosentin yleiskorotuksesta.

Kolmasosa teknologiateollisuuden luottamusmiehistä kertoi, että 2,4 prosentin jakamisesta ei päästy sopuun lainkaan, joten korotus maksettiin perälaudan mukaisesti kaikille tulevana yleiskorotuksena. Suunnittelualalla vastaava joukko oli reilu kymmenesosa luottamusmiehistä.

Alle viidesosa molempien alojen luotoista kertoi, että työpaikalla päädyttiin muuhun kuin 2,4 prosentin yleiskorotukseen. Silloin palkankorotus jaettiin yhdessä sopien enimmäkseen niin, että 1,6 prosenttia maksettiin kaikille yleiskorotuksena ja 0,8 prosenttia kohdennettiin palkkavinoutumienoikaisuun.

YTN:n luottamusmiehet pitivät ehdottoman tärkeänä, että jos muusta ei päästä sopuun, liittotason neuvotteluissa sovittu kustannusvaikutus maksetaan kaikille tulevana yleiskorotuksena. Tämä niin sanottu perälauta saatiin vasta syksyn työtaistelun avulla.

Sillanpää teknon johtoon

Teknologiateollisuuden kyselyn tulokset julkistettiin 10.–12.2. alan luottamusmiesten seminaarissa. Luottamusmiehiä oli koolla noin 80. Taustaryhmän uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Raimo Sillanpää ABB:ltä Vaasasta. Sillanpää on myös UIL:n varapuheenjohtaja ja monivuotinen taustaryhmän jäsen.

Vuoden vaihteessa alkaneen uuden luottamusmieskauden myötä paikalla oli runsaasti myös uusia luottamusmiehiä. Kysyttävää ja keskusteltavaa riitti runsaasti, kun seminaarissa käytiin läpi tuoretta työehtosopimusta. Sopimuksen muutoksia ja niiden taustoja selvitti Ismo Kokko, joka oli YTN:n pääneuvottelijana rustaamassa sopimusta.

Luottamusmiehet pääsivät myös miettimään, missä viime syksynä onnistuttiin ja mitä parannettavaa jäi seuraavaa neuvottelukierrosta varten.

Ryhmätöiden tuloksena YTN:n toimijat saivat paljon puuhaa rauhan ajaksi: ensi kerralla tarjolla on enemmän ohjeita ja opastusta – ja riittävän hyvissä ajoin.

Tilaisuudessa vahvistettiin myös alan taustaryhmän kokoonpano.

21-jäseniseen taustaryhmään tuli peräti kymmenen uutta varsinaista jäsentä, joista moni on tosin toiminut aiemmin joko varajäsenenä tai ollut varsinaisena jäsenenä muutama vuosi sitten.

Klapuri suunnittelun johtoon

Myös suunnittelualan taustaryhmä on saanut uuden puheenjohtajan, kun Marko Klapuri astui remmiin vuoden vaihteessa.

Hän työskentelee Etteplanilla projektipäällikkönä ja on toiminut jo monta vuotta taustaryhmässä. Klapuri on UIL:n jäsen.

Katso suunnittelualan koko taustaryhmä

Teksti ja kuvat: Marketta Harinen /YTN