Insinööri-lehti

Pysähdy muistamaan

Padam, padam… laulaa Edith Piaf iki-ihanassa vuosikymmeniä suosittuna säilyneessä laulussaan. Se sävähdyttää kuulijansa aina uudelleen. Sävel on tuhansien muusikkojen soittamana elänyt ja siirtynyt aina nykyaikaan. Bastiljin vuosipäivänä nuoren tytön vuoro on tullut muistaa.

…padam! Sävel pakottaa tytön pysähtymään! Ja muistamaan! Muistot voivat tehdä kipeää, mutta ne antavat myös voimaa!

Tässä numerossa olemme pysähtyneet tarkastelemaan työelämän pysyviä asioita, teollisuushistoriaa ja toimihenkilöliikkeen menneisyyttä.

Kaikki pysyvyys ei olekaan kielteistä, kuten Harri Melin toteaa haastattelussa s. 16–17. Koulutusta meillä on aina arvostettu ja arvostetaan edelleen. Työmarkkinoille luonteenomaista ovat olleet järjestöjen keskinäinen luottamus ja se, että sopimuksista pidetään kiinni. Yhdessä tekemisen perinteet ovat kaikesta muutoksesta ja ajoittaisista konfl ikteista huolimatta säilyneet vahvoina työyhteisöissä.

On hyvä muistaa ja tuntea omat juurensa sekä menneisyys. Pysyvyyttä elämään tuovat historian, kulttuurin ja perinteiden ohella ystävät, perhe ja suku. Pidetään niistä kiinni ja muistetaan niiden arvo.