Vakavasta aiheesta huolimatta seminaariväellä oli myös hauskaa.
Heikki Kauppia huolettaa eläkeuudistuksessa, että fokus on eläkeiässä.
Anna-Maija Lehto muistutti, että työurat ovat jo pidenneet.
Pekka Piispanen on Akavan neuvottelija eläkeuudistusneuvotteluissa.
Insinööri-lehti

Korkea eläkeikä ei takaa pitkiä työuria

Mielenkiintoinen työ ja mahdollisuus joustaviin työaikoihin lisäävät iäkkäämpien halua jatkaa pidempään työelämässä. YTN:n varapuheenjohtaja Heikki Kaupin mielestä eläkeneuvottelujen pääpaino on eksynyt väärään suuntaan.

– Jos oikeasti halutaan pidentää työuria, pääpainon pitäisi olla työelämän kehittämisessä, Kauppi korosti Ylemmät toimihenkilöt YTN:n järjestämässä eläkefoorumissa.

– Tässä siirrellään eläkeikiä, mutta ei puututa millään tavalla siihen, että työnantajat pakotettaisiin pidentämään työuria. Esimerkit osoittavat, että yrityksissä on saatu aikaan hyviä tuloksia halvoilla ja helpoilla keinoilla.

Kauppi sai tukea ajatukselleen myös Tilastokeskuksen tutkija Anna-Maija Lehdolta. Lehto osoitti EU-maiden vertailulla, että korkea eläkeikä ei takaa pitkiä työuria.

Lehto myös esitteli viime vuonna tehtyä Tilastokeskuksen työolotutkimusta, jonka mukaan kaikista yli 50-vuotiaista palkansaajista 37 prosenttia sanoi aikovansa jatkaa työntekoa 63 ikävuoden jälkeen. Viidessä vuodessa kasvua on tapahtunut 10 prosenttiyksikköä.

– Halukkuuteen jatkaa työssä vaikuttavat erityisesti työn mielenkiintoisuus ja työaikojen joustot, Lehto luetteli.

Lehto otti esityksessään kantaa myös paljon puhuttaneeseen superkarttumaan. Työolotutkimuksen mukaan yli 50-vuotiaista 43 prosentin mielestä superkarttuma lisää halua jatkaa työssä yli 63-vuotiaana. Halukkaiden osuus on kasvanut yli 10 prosenttiyksikköä vuoteen 2008 verrattuna.

– Eläkeuudistuksessa on unohtunut pari keskeistä asiaa. Ei painoteta sitä, että työurat ovat oikeasti pidentyneet eikä luoteta siihen, että ihmiset vapaaehtoisesti haluavat jatkaa työuriaan.

Neuvottelut jatkuvat

Akavan neuvottelija, johtaja Pekka Piispanen kertoi, että eläkeneuvotteluja on vaikeuttanut etenkin kysymys, miten vuoden 2025 jälkeiset eläkeiät määräytyvät.

– Neuvottelut ovat aikamoista painiskelua, kun siihen yhdistetään juridiikkaa sekä talouden, työmarkkinoiden ja yhteiskuntapolitiikan termejä.

Piispasen mukaan Akava on korostanut neuvotteluissa, että korotetut karttumat säilyvät myös jatkossa.

– Kuten Akava on useasti todennut, niin kaikki vaikuttaa kaikkeen. Kunnollinen muu ratkaisu vaikuttaa keskeisesti meidän näkemykseen eläkeiästä. Mutta ilman, että siinä tapahtuu jotain, makrotalouden tavoitteita näyttää olevan vaikea kuroa kiinni.

Eläkeneuvottelut jatkuvat maanantaina 15. syyskuuta.

– Kyllä tämä vielä joitakin päiviä ottaa, jotta keskeisissä asioissa päästään maaliin, Piispanen arvelee.

Teksti: Aku Karjalainen /YTN
Kuvat: Kimmo Brandt

Lue lisää: Eläkeasiat kiinnostivat YTN:n väkeä