Insinööri-lehti

Kesätyö tukee insinööriopintoja

Viime syksynä toteutetun Uuden Insinööriliiton ja Insinööriopiskelijaliiton työssäkäyntitutkimuksen tuloksista ilmenevät yhtäältä taantuman hitaasti vaimenneet jäljet kuin talouden tämänhetkinen epävarmuuskin. Myönteiset työllisyyskehityksen merkit näkyvät vain hienoisesti laadullisissa tuloksissa.

Viime kesänä insinööriopiskelijoista 88 prosenttia oli töissä, kuten vuotta aiemminkin. Kesätyökokemus liittyi edellisvuotta paremmin opintoihin ja työtehtävien laatu parani hienoisesti. Kaikista vastaajista 62 prosenttia koki, että työkokemus oli liittynyt opintoihin hyvin tai erittäin hyvin.

Teollisuusyritysten asema insinööriopiskelijoiden kesätyöllistäjänä vahvistui hieman edelliseen vuoteen verratessa. Viime vuoden kesällä 37 prosentin osuus insinööriopiskelijoista työskenteli teollisuuden aloilla. Perinteisesti insinööriosaamista työllistävien teollisuusalojen suhteellinen asema kesätyöllistäjänä on kohentunut maltillisesti kahden viime vuoden ajan, mikä näkyi mahdollisesti myös työtehtävien laadun paranemisena ja tekniikan alan töiden lisääntymisenä.

Töissä myös lukukausien aikana

Lukuvuoden aikainen työssäkäynti on kohtuullisen yleistä. Vastanneista useampi kuin joka toinen työskenteli lukukauden 2010–2011 aikana.

Insinööriopiskelijoiden yleisimmät lukukausien aikaisen työssäkäynnin syyt painottuvat edellisvuosien tapaan taloudellisiin motiiveihin. Lukuvuoden aikainen työssäkäyntikin yleistyy vuosikurssilla edetessä ja työssäkäynnin syyt myös muuttuvat opintojen edetessä. Työkokemuksen saaminen muuttuu tärkeämmäksi motiiviksi vuosikurssien edetessä.

Työssäkäynnin ja opiskelun keskinäisestä yhteydestä sekä ammatillisesta kehittymisestä kertoo se, että koulutusta tukevaa työkokemusta hankkineiden osuus kasvaa opintojen myötä. Lukuvuonna 2010–2011 ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelleista kolmannes koki saaneensa opiskelua tukevaa työkokemusta. Kolmannen ja neljännen vuosikurssin tekniikan alan opiskelijoista yli puolet koki saaneensa koulutusta tukevaa työkokemusta lukukausien aikana tekemästään työstä.

Tekniikan alan ammattikorkeakouluopiskelijoiden työssäkäyntitutkimukseen vastasi yhteensä 5084 tekniikan alan opiskelijaa. Kysely toteutettiin syksyllä 2011.

Tutkimuksen tuloksiin voi tutustua tarkemmin UIL:n jäsensivustolla: Tekniikan alan opiskelijoiden työssäkäyntitutkimus. Jäsensivusto vaatii kirjautumisen.

 

Kesätöissä olleiden insinööriopiskelijoiden osuus 1988–2011 (prosenttia)

 

Kesätyön merkitys (kesätyö liittyi erittäin hyvin tai hyvin opiskeluun) vuosina 2007-–2011 (prosenttia)

 

 

Teksti: Taina Hämäläinen, Insinööriliitto