Pertti Porokari toivotti Marja Koposen tervetulleeksi.
Eläkeratkaisu sai Insinööriliiton väen vakavaksi.
Akavan johtaja Pekka Piispaselle sateli kysymyksiä.
Insinööri-lehti

Järjestöjohto arvioi eläkeratkaisua

Pari päivää aikaisemmin syntynyt eläkeratkaisu ei suurta suitsutusta kerännyt lauantaina Helsingin Messukeskukseen kokoontuneelta Insinööriliiton järjestöjohdolta.

– Ratkaisu on karu, liiton puheenjohtaja Pertti Porokari kiteytti eläkesovun annin ylimääräisen Järjestöjohdon neuvottelupäivän väelle.

Päivän avannut Porokari tähdensi, että paljon puhuttua kestävyysvajetta ei tällä ratkaisulla kurota umpeen. Ainoa kestävä tapa vajeen paikkaamiseen on työllisyystilanteen paraneminen ja yksityisen sektorin osuuden kasvattaminen BKT:sta.

Akava jäi neuvottelujen loppumetreillä ratkaisun ulkopuolelle, mutta keskusjärjestönä se on mukana tarvittavan lainsäädännön jatkovalmistelussa. Porokarin mukaan ratkaisu oli ainoa oikea; eläkeiän nostaminen on virhe, työuran loppuvaiheen työttömyys lisääntyy ja korkeampien karttumien poistaminen työuran loppupäästä pienentää akavalaisten eläkkeitä jopa 15 prosenttia.

Hankala kestävyysvaje

Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkö Eero Lehto valotti järjestöväelle ratkaisun taustalla olevan tutkimustiedon merkitystä. Lehdon esitystä kuunnellessa päällimmäiseksi mielikuvaksi syntyi eri tutkimuslaitosten ja valtiovarainministeriön eriseuraisuus.

Lehdon mukaan jo kestävyysvajeen suuruus vaihtelee tutkimuslaitoksesta riippuen puolesta prosentista neljään. Hänen oma arvionsa oli puolen prosentin luokkaa. Koska kestävyysvajeen ja sen laskemisessa on paljon muuttujia ja aikaperspektiivi pitkä, hän hymähteli arvioille, jossa pilkun jälkeen on jopa kaksi merkitsevää numeroa.

Työeläkevakuuttajat TELA:n lakimies Marja Koponen puolestaan arvioi koko eläkejärjestelmän kestävyyttä. Koposen numeroiden valossa eläkejärjestelmä on varsin vahvalla pohjalla.

Yksityisen sektorin eläkevarat ovat noin 105 miljardia euroa, ja vaikka maksetut eläkkeet olivat noin 200 miljoonaa suuremmat kuin sisään tulevat eläkemaksut, pääoman tuottojen ansiosta varat kasvavat edelleen tänä vuonna noin 8 miljardia euroa.

– Pääomaa ei siis edelleenkään syödä, salissa painotettiin.

Akavan johtaja Pekka Piispasen epäkiitollinen tehtävä oli kertoa eläkeneuvottelujen kulusta ja vastata järjestöväen kimurantteihin kysymyksiin, joita riitti jonoksi asti. Piispanen painotti, että Akava oli neuvotteluissa mukana loppuun saakka.

– Meitä ei siis heitetty ulos neuvotteluista vaan ne päättyivät alkuperäisellä kokoonpanolla, hän sanoi.

Teksti ja kuvat: Jari Rauhamäki, Insinööriliitto