Insinööri-lehti

Energia-alan työpaikat kasvussa

Teollisuuden palkansaajaliittojen Uusiutuvan energian seminaarissa pureuduttiin energia-alan tulevaisuuteen sekä uusiutuvien energiamuotojen haasteisiin. Liittojen luottamusmiehet ja asiantuntijat eri palkansaajaryhmistä ja -aloilta kokoontuivat kuulemaan alan huippuasiantuntijoiden näkemyksiä kesäkuun alussa Hyvinkäällä.

– Energia-alalla on alkanut tapahtua, sanoo johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus ry:stä.

Ala työllistää tulevaisuudessa enemmän kuin nyt, vaikka monella muulla teollisuus alalla väki vähenee. Kasvua povataan erityisesti ydinvoimaan ja tuulivoimaan. Nykyisin energia-ala työllistää 20 000 henkilöä. Vuonna 2050 alan ennustetaan työllistävän jo 30 000 henkilöä. 

– Työllisyysluvut kaksinkertaistuvat, kun välilliset vaikutukset kuten komponenttien teko ja voimaloiden huolto lisätään laskuihin, Leskelä toteaa.

Energia-alan työpaikoilla on paljon yli 20 vuotta alalla työskennelleitä ja samoin noin 10 vuoden työuran tehneitä.  Yrityksistä puuttuvat 10–20 vuotta yrityksissä työskennelleet, sillä 1990-luvulla energia-ala ei rekrytoinut väkeä.

Parin vuoden päästä tankkaat biopolttoainetta

Suomen ensimmäisen biopolttoaineen tuotantolaitoksen rakennustyöt ovat vauhdissa Lappeenrannassa. UPM rakentaa Kaukaan tehdasalueella biojalostamoa, joka valmistaa raakamäntyöljystä biopolttoaineita.

– Liikenteen biopolttoaineet ovat realismia parin kolmen vuoden sisällä, kertoo asiantuntija Pasi Svinfhuvud UPM:n Energy Systems-osastolta.

Lappeenrannan tuotantolaitos valmistuu vuonna 2012. Se pystyy tulevaisuudessa valmistamaan noin 100 000 auton tarvitseman polttoaineen, jos ajokilometrejä joka autolle lasketaan noin 20 000 km vuodessa. Toisin sanoen biojalostamo tuottaa vuosittain noin 100 000 tonnia pitkälle jalostettua toisen sukupolven biodieseliä liikennekäyttöön.

Raakamäntyöljy syntyy selluloosanvalmistuksen tähteenä, ja suuri osa raaka-aineesta tulee UPM:n omilta sellutehtailta Suomesta. UPM arvioi, että valmis laitos työllistää suoraan lähes 50 henkilöä ja välillisesti noin 150 henkilöä.

EU:n tavoitteena on kasvattaa biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineissa 10 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Suomen tavoite on suurempi eli 20 prosenttia.

Uusiutuvan energian seminaarin järjestivät yhdessä Ammattiliitto Pro, Metallityöväen liitto, Paperiliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, Sähköalojen Ammattiliitto, Tekniikan Akateemisten liitto TEK, Teollisuusalojen liitto TEAM ja Uusi Insinööriliitto UIL.

 

Kuvat:
Sähkölinjat 3, Copyright Tekes, Susanna Lehto
UPM Biofuels Process, Copyright UPM