Insinööri-lehti

Edustajakokouksessa päätettyä

Syksyn edustajakokous sujui vilkkaan keskustelun ja äänestysten siivittämänä.

Edustajat päätyivät hyväksymään liitolle toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2011 hallituksen esityksen mukaisesti. Liittomaksu pysyy ennallaan 29,50 eurossa kuukaudessa (354 euroa/v).

Sääntömuutokset hyväksyttiin hallituksen esityksen mukaisesti yhtä pykälää lukuun ottamatta. Sääntömuutokset käsiteltiin yksityiskohtaisesti ja päätöksenteko tapahtui pykälittäin. Säännöt tulevat voimaan kaikkien pykälien osalta toisen käsittelyn jälkeen kevään 2011 edustajakokouksen jälkeen.
 

 

 

Edustajakokouksen puheenjohtajat Markku Uusitalo (oik.) ja Arto Isomäki (kesk.)
sekä UIL:n puheenjohtaja Pertti Porokari valmistautuvat kokoukseen.

Edustakokous valitsi hallitukseen insinööriopiskelijoiden edustajaksi Minna Suomisen Insinööriopiskelijaliitto IOL ry:stä ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Juho Niemelän IOL:stä edustajakokouksen syyskokoukseen 2011 asti.

Uudenmaan vaalipiirin edustajaksi liiton hallitukseen valittiin Risto Heino Helsingin Insinööreistä myös edustajakokouksen syyskokoukseen 2011 asti. Vaalipiiriä edustanut Mikko Wikstedt aloittaa ensi vuoden alussa järjestöjohtajana UIL:ssä.
 

Terveiset sovittelijan kansliasta

Puheenjohtaja Pertti Porokari tuli kokoukseen suoraan valtakunnan sovittelijan kansliasta työriitasovittelusta.

– Haemme metsäteollisuuden ylemmille toimihenkilöille työehtosopimukseen sitovia työaikaan liittyviä kirjauksia. Yksi keskeinen sisältötavoite on työaikapankki, jonka raamit on sovittu keskusjärjestöjen kesken jo vuoden 2000 tulopoliittisessa ratkaisussa, Porokari selvitti avauspuheessaan.

Porokari totesi kuluneen vuoden olleen todella vilkkaan sopimustoiminnan rintamalla.
– Olemme uusineet konsultti- ja suunnittelualan sopimuksen ja sopineet vuoden palkankorotuksista teknologiateollisuudessa, ICT alalla, energia-alalla, rahoituksessa ja LTY-alalla. Koko vuoden kovin suoritus oli kuitenkin uusi TES, joka solmittiin huhtikuun alussa kemian teollisuuden ylemmille toimihenkilöille. Se noteerattiin jopa SAK:ssa yhdeksi vuoden työmarkkinateoksi.

Jäsenet ovat Porokarin mukaan ilmaisseet tyytyväisyytensä muun muassa kenttäkierroksella liiton uuteen linjaan, aktiivisempaan työmarkkinatoimintaan.
– Liittomme tekee nyt tehokasta työmarkkinaedunvalvontaa ja yhä useampi insinööri on sopimustemme piirissä. Sopimukset tuottavat suoraan rahaa jäsentemme taskuun.
Liitossamme on nyt kiinnitetty erityistä huomiota jäsenkehitykseen. Myös liiton taloudentilan kohentaminen etenee sopivalla vauhdilla.

– Meidän jokaisen on nyt otettava vakavasti vastuuta jäsenhankinnasta. Jokaisen jäsenyhdistyksen ensi vuoden toimintasuunnitelmasta on löydyttävä kohta jäsenhankintaan panostamisesta.

Teksti: Ilona Mäenpää
Kuva: Tuulikki Holopainen