Insinööri-lehti

Yli puolet suomalaisyritysten ulkomaanhenkilöstöstä työskenteli EU-maissa

Suomalaisyritysten  tytäryhtiöissä ulkomailla työskenteli yhteensä 575 000 henkilöä vuonna 2008. Tilastokeskuksen mukaan näistä yli puolet työskenteli EU-maissa: lähes kaksi viidestä vanhoissa EU-maissa ja joka viides uusissa EU-maissa. Uusien EU-maiden rinnalle ovat kirineet Aasia ja Oseania, joissa työskenteli viidennes tytäryhtiöiden henkilöstöstä.

Vanhoissa EU-maissa henkilöstöä oli eniten paperiteollisuuden (31 500 henkilöä), sähkö- ja elektroniikkateollisuuden (25 500 henkilöä) sekä kone- ja metalliteollisuuden (25 000 henkilöä) toimialojen tytäryhtiöissä, yhteensä lähes 82 000 työntekijää. Uusissa EU-maissa tytäryhtiöt työllistivät eniten tukku- ja vähittäiskaupassa (18 000 henkilöä) sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (17 000 henkilöä). Aasiassa ja Oseaniassa eniten henkilöstöä oli tytäryhtiöillä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (54 000 henkilöä). Yksittäisistä maista henkilöstöä oli eniten tytäryhtiöissä Ruotsissa (74 000 henkilöä), Kiinassa (50 000 henkilöä) ja Venäjällä (48 000 henkilöä).

Tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa bruttomääräisesti yhteensä 10 885,5 miljoonaa euroa. Yli 60 prosenttia investoinneista tehtiin Euroopassa sijaitsevissa tytäryhtiöissä ja 25 prosenttia Pohjois-Amerikassa. Tytäryhtiöissä vanhoissa EU-maissa investointeja tehtiin eniten metallien jalostuksessa (363 miljoonaa euroa), uusissa EU-maissa liike-elämän palveluissa (146 miljoonaa euroa) ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa (122 miljoonaa euroa) ja EU:n ulkopuolisessa Euroopassa informaation ja viestinnän toimialalla (1 307 miljoonaa euroa). Pohjois-Amerikassa tytäryhtiöt kone- ja metallituoteteollisuudessa investoivat eniten (2 463 miljoonaa euroa).

Vuonna 2008 konsernit, joilla oli tytäryhtiötoimintaa ulkomailla, työllistivät Suomessa yhteensä 562 000 henkilöä ja investoivat Suomessa aineelliseen pääomaan 5 700 miljoonaa euroa.

Lisää aiheesta löytyy osoitteesta, http://tilastokeskus.fi/til/stu/2008/stu_2008_2010-09-13_tie_001_fi.html?ad=notify