Insinööri-lehti

Vanhoja työpaikkoja häviää enemmän kuin uusia syntyy

Uusia työpaikkoja syntynyt paljon, mutta vanhoja tuhoutuu enemmän. Siksi 200 000 uuden työpaikan synty on saavutettavissa oleva tavoite yhden hallituskauden aikana, mikäli ei oteta työpaikkojen tuhoutumista huomioon. Nettolisäyksenä se ei ole saavutettavissa, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaisemassa analyysissa: ”Uusien työpaikkojen synty toimipaikoissa 2011-14”.

Vuosina 2011-2014 työllisyys on laskenut kokonaisuutena noin 9 000 henkeä vuodessa. Tätä voidaan pitää talouskehitykseen nähden hyvänä. Tällainen nettomuutos kätkee taakseen kuitenkin huomattavan suuria uusien työpaikkojen syntymis- sekä tuhoutumismääriä. Viime vuosina on syntynyt noin 46 000 uutta työpaikkaa vuodessa, mutta työpaikkoja on tuhoutunut noin 55 000 vuodessa.

Uusia työpaikkoja syntyy todennäköisimmin yrityssektorin pienissä ja kasvuhakuisissa toimipaikoissa. Työttömän, vastavalmistuneen ja opiskelijan tai koululaisen rekrytointi uuteen työpaikkaan on varsin todennäköistä, sen sijaan työvoiman ulkopuolisen palkkaaminen ei.

Vaikka kokonaistyöllisyys on laskenut, on joillekin aloille syntynyt uusia työpaikkoja myös nettomääräisesti. Tällaisia aloja ovat mm. kiinteistön- ja maisemanhoito, liikkeenjohdon konsultointi, ohjelmistoala, erikoistunut rakennustoiminta sekä sosiaalihuollon laitospalvelut. Työpaikkamäärien supistuminen on ollut suurinta kasvinviljelyssä ja kotieläintaloudessa, tietokoneiden ja elektronisten laitteiden valmistuksessa, työvoiman vuokraustoiminnassa, radio- ja televisiotoiminnassa sekä julkisessa hallinnossa.

Kokonaismääräisesti uusia työpaikkoja on syntynyt eniten kaupan alalle, noin 41 000. Myös rakentamisessa on syntynyt lähes 23 000 uutta työpaikkaa ja teollisuudessa lähes 18 000. Ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa uusia työpaikkoja on syntynyt 14 000.

Analyysin on luettavissa TEM:n verkkosivuilla http://www.tem.fi/ajankohtaista/julkaisut/tem-analyyseja