Insinööri-lehti

Työttömyystilanne paranee vauhdilla

Tuoreimman työnvälitystilaston mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa eli TE-toimistoissa oli helmikuun lopussa 258 900 työtöntä työnhakijaa, mikä on
26 400 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Tilanne koheni eniten Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan alueilla, missä työttömyys aleni yli 15 prosenttia. Työttömyys aleni myös kaikissa ammattiryhmissä. Lomautettuja oli 11 300 henkilöä vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Alle 25-vuotiaita oli työttömänä 30 900, mikä on 6 400 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuorten työttömien määrä on vähentynyt vuoden takaisesta viidenneksen.

Hyvää työllisyyskehitystä varjostaa kuitenkin pitkäaikaistyöttömyyden kasvu. Yhdenjaksoisesti yli vuoden työttömänä olleita oli 58 000 henkilöä, mikä on
7 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Lisätietoja:  www.tem.fi/tyollisyyskatsaus